Základní obchodní filozofie Panasonic Group 5. Základní obchodní filozofie Panasonic Group

Základní obchodní filozofie skupiny Panasonic je definována jako praxe a způsob myšlení spojený se základním cílem managementu, krédem společnosti a sedmi principy. Arataro Takahashi, bývalý předseda představenstva společnosti Matsushita Electric, který podporoval zakladatele v předválečném a poválečném období obnovy a expanze, řekl o praktikování základní obchodní filozofie následující.

V tvrdé konkurenci musíme být v naší práci bezkonkurenční. Pokud naše práce přináší výrobky, které spotřebitelé rádi používají, pak se jistě dočkáme odměny. Pokud se nám však nepodaří získat tyto odměny, bude to důkazem, že naše práce není na takové úrovni. Proto musíme analyzovat a řešit všechny vzniklé problémy.

Naším cílem není honit se za ziskem nebo rozšiřovat firmu, ale být v naší práci bezkonkurenční, aby si nás spotřebitelé vybrali i po pečlivém zvážení. Pokud budeme i nadále vytvářet produkty, které obohacují životy lidí a zlepšují životní styl, budeme jistě odměněni.

Pokud si nás zákazníci neváží, je něco zásadně špatně. Pokud to pochopíme, můžeme provést všechny potřebné změny. Pokud se budeme vymlouvat a svalovat vinu na jiné, například trvat na tom, že obchodní podmínky jsou špatné nebo že na trhu panuje zmatek, protože konkurence provádí dumping, náš management ztratí orientaci.

Jak naznačují tato slova, chceme-li usilovat o ideální společnost a přispívat k jejímu rozvoji, musíme být bezkonkurenční v kvalitě, ceně a službách, aby si nás zákazníci vybrali. Proto musíme neúnavně inovovat a zlepšovat, abychom tohoto výsledku dosáhli.

Pokud se výrobky dobře neprodávají, nepřispíváme svými výrobky k rozvoji společnosti a nemůžeme říci, že plníme svou povinnost jako podnik. V takovém případě není přijatelné jednoduše snížit prodejní cenu, aby se výrobek prodal. Důležité je pracovat především na racionalizaci nákladů, zvyšování kvality a výkonnosti a poskytování bezkonkurenčních služeb.

Jinými slovy, pokud budeme postupovat v souladu se základní obchodní filozofií, nemůžeme neřešit problémy, jako jsou vysoké náklady a nízká kvalita a výkonnost, a musíme se snažit situaci racionalizovat a zlepšit.

Samozřejmě není snadné snížit náklady nebo zlepšit kvalitu a výkonnost, ale tam, kde je odhodlání důsledně dodržovat a praktikovat základní obchodní filozofii, jistě přijdou inovace a my budeme moci pokračovat v neúnavném úsilí o dosažení pokroku.

Musíme si také uvědomit, že bez ohledu na to, jak se naše podnikání rozšiřuje a jak roste naše organizace, má naše podnikání stejný původ a podstatu jako soukromý obchod: žádný obchod nemůže existovat bez zákazníků.

V roce 1935, kdy společnost Matsushita Electric přecházela na akciovou společnost, stanovil její zakladatel základní interní pravidla, v nichž se částečně uvádí:

Bez ohledu na to, jak velkou se společnost Matsushita Electric v budoucnu stane, zachovejte si postoj skromného obchodníka. Představte si, že jste zaměstnáni v malém obchodě. Při své práci buďte prostí, skromní a pokorní.

Zakladatel dále uvedl následující tři základní požadavky na obchodníka.

  • Pochopení významu obchodu
  • Čtení v srdcích druhých
  • Být plně pokorný před ostatními

Každý z nás musí plně chápat, proč naše firma existuje, být bezkonkurenčně nejcitlivější k tomu, co si zákazníci myslí, a vždy pamatovat na pokoru a vděčnost.