Panasonic Groups grundlæggende forretningsfilosofi 1. Virksomhedens mission

Hvad er formålet med virksomhedens eksistens? Vores grundlægger Konosuke Matsushita troede på, at en virksomheds rolle og mission er at tilfredsstille folks ønske om at leve liv i større overflod.

Med andre ord formodede han, at en virksomheds oprindelige mission er at bidrage til en udvikling af samfundet ved at levere produkter og tjenester af højeste kvalitet, som er nyttige i menneskers liv, til en rimelig pris i passende mængder. Han troede på, at ejeren af en virksomhed med en sådan mission ikke er virksomheden selv, men samfundet, og det kommer til udtryk gennem udtrykket "en virksomhed er et samfunds offentlige selskab."

Hvis man betragter en virksomhed som et samfunds offentlige selskab, kan man konkludere, at de ledelsesmæssige ressourcer, som er nødvendige for, at virksomheden, inklusive medarbejderstaben, kapitalen, jorden og materialerne, er blevet betroet den af samfundet. Virksomheden skal bidrage til samfundet ved at engagere sig i aktiviteter, som gør bedst brug af de af samfundet betroede ressourcer, og dermed skabe overskudsværdi.

Generelt er der en opfattelse om, at formålet med en virksomhed er at forfølge profit. Men Panasonic Group betragter profit som noget, der gives til en virksomhed af samfundet som en belønning for dens bidrag, og jo større bidrag, desto større profit. Hvis en virksomhed på den anden side ikke genererer profit, opfylder den ikke sit sociale ansvar eller mangler evnen til at gøre det, og bør derfor straks reformeres.

Derudover udfører en virksomhed sine forretninger, mens den vedligeholder sine forhold med kunder, forretningspartnere, aktionærer, samfundet og adskillige andre interessenter. Eftersom en virksomhed er et offentligt selskab i samfundet, er det ikke acceptabelt, at den udvikler på bekostning af sine interessenter. Den eneste måde, en virksomhed kan udvikle sig på lang sigt, er ved at gøre det sammen med alle sine interessenter.

For at en virksomhed kan opfylde sit sociale ansvar spiller medarbejderne en vigtig rolle. I et konstant foranderligt samfund er det umuligt for en virksomhed at opfylde sit sociale ansvar ved fortsat at skabe overskudsværdi til samfundet, hvis dens medarbejdere ikke gør andet end at udføre deres tildelte opgaver. Alle personer, som arbejder i en virksomhed, skal forbedre deres eget arbejde på daglig basis, selvom det kun er en lille smule. Det vil føre til forbedring og udvikling af folks livsstil og samfundet.