Panasonic Groups grundlæggende forretningsfilosofi 2. Panasonic Groups mission, og hvad vi skal gøre nu

Grundlæggeren fortsatte med at spekulere over forretningens sande mission, og den 5. maj 1932 samlede han alle sine medarbejdere for at lave en mægtig bekendtgørelse. Panasonic Group referer til dette som Meichi, afsløringen af vores selskabsmission.

Grundlæggeren sagde "Vores mission som industrialister er at overkomme fattigdom og bringe velstand til samfundet. Virksomhed kan kun opleve fremgang ved dette formål." Som vandhanevand i Japan på det tidspunkt, som flød frit fra vandhanen, skulle prisen på varer være så lav som muligt. Med andre ord vil eliminering af fattigdom opnås ved at producere en uudtømmelig fornyelse af varer.

Grundlæggerens virkelige hensigt, som skrevet i denne vandhanefilosofi, blev dog udtrykt med følgende ord, som indikerer det mål, han forfulgte: "Menneskelig lykke kan opnås og forbedres gennem både materiel og spirituel velstand. Kun når den spirituelle fred kombineres med en uendelig forsyning af materielle gode kan sand lykke opnås."

Til at fuldføre denne mission fremsatte grundlæggeren en 250-års plan, som bestod af 10 på hinanden følgende faser af 25 år med målet op at opnå et "land med fred og velstand", altså et ideelt samfund. Desuden skulle planen ikke slutte efter de første 250 år, men skulle forlænges de næste 250 år og stræbe efter højere idealer på en måde, som var passende til æraen.

Selvom vandhanefilosofien blevet formeret for ca. 90 år siden, var målet om at opnå materiel og spirituel velstand lige så gyldig i verden i dag.

Faktisk er mange samfund, særligt dem i de udviklede nationer, fuld af materielle goder, men særligt i lyset af de hurtigt forværrede miljø-ødelæggelser og udtømningen af energiressourcerne, er der stor frygt for, at vores børn, børnebørn og de kommende generationer ikke kan nyde et liv i velstand, som vi gør det nu.

Indtil videre har vi været engageret i forretninger primært fra et synspunkt om at øge den materielle velstand gennem vareforsyninger. Men det er langt fra det ideelle samfund, vores grundlægger forestillede sig. Vi kan dog ikke gå tilbage i tiden nu. Vi må endnu engang forestille os et ideelt samfund, et med både materiel og spirituel velstand og gå videre med at realisere det.

For at realisere vores ideelle samfund er vi nødt til at adressere sociale problemer firkantet, når de opstår og bidrage til deres løsning. Blandt dem bør de globale miljøproblemer have højeste prioritet i det 21. århundrede.

Panasonic Group fremsatte sit eget miljøcharter i 1991 før andre virksomheder og har kæmpet med dette problem i mange år. Fremadrettet skal vi for at være en virksomhed, der går forrest i at adressere miljøproblemer, fortsat tage proaktive trin fra mange forskellige perspektiver, inklusive minimering af skaden på miljøet fra vores produkter og tjenester og reducere mængden af energi, vi bruger i vores produktionsaktiviteter.