Panasonic Groups grundlæggende forretningsfilosofi 4. Virksomhedsoverbevisningen og de syv principper

Virksomhedsoverbevisningen og de syv principper udtrykker vores holdning over for den måde, vi udfører vores arbejde på daglig basis som medarbejdere hos Panasonic Group.

Virksomhedsoverbevisning: Fremgang og udvikling kan kun opnås via en kombination af kræfter og samarbejde mellem alle medarbejdere i vores virksomhed. Vi er forenede i ånden og lover at udføre vores virksomhedsforpligtelser med pligtopfyldenhed, flid og integritet.

For at bidrage til udviklingen af samfundet gennem forretning er det essentielt for alle at samarbejde og arbejde sammen med oprigtighed hver dag. Kun når alle organisationer sætter sine egne høje mål, deres medlemmer forstår dem helt og gør dem til deres egne og der er teamwork baseret på gensidig tillid, kan organisationens mål og den ultimative udvikling af samfundet realiseres.

Bidrag til samfundet: Vi vil altid opføre os i overensstemmelse med det grundlæggende ledelsesmål, og trofast opfylde vores ansvar som industrialister over for de samfund, hvor vi opererer.

Vores mission er at bidrage til global udvikling og velstand såvel som harmoni med det globale miljø gennem vores forretningsaktiviteter for at realisere et ideelt samfund. Når vi altid har denne opmærksomhed i tankerne, skal vi forpligte os selv til at opnå uovertruffen kvalitet, omkostning og service gennem vores daglige virksomhed.

Retfærdighed og ærlighed: Vi vil være retfærdige og ærlige i alle vores virksomhedshandler og personlige opførsel. Uanset, hvor talentfulde og vidende vi måtte være, kan vi her opnå andres respekt eller forbedre vores egen selvrespekt, hvis vi ikke har personlig integritet.

Vi er nødt til at se på normerne og reglerne i samfundet som en selvfølge, og vi er også nødt til at udføre alle aktiviteter på en fair og objektiv måde uden at være egoistiske. Det er vigtigt altid at opføre sig med integritet og med en følelse af fair play. Uden dette tankesæt er selv dem med et væld af viden og talent ikke kvalificerede som medlemmer af Panasonic Group.

Samarbejde og holdånd: Vi lægger vores evner til at opnå vores fælles mål sammen. Uanset, hvor talentfulde vi er som enkeltpersoner, er vi kun en virksomhed af navn uden samarbejde og holdånd.

Vi opnår endnu større resultater ved at forene vores kræfter og forstærke vores holdånd. Det er vigtigt at udnytte forskellige holdninger og forskellige personligheder og til at samarbejde i en foreningsånd. Uden dette vil det ikke lykkes os at demonstrere vores styrke som en organisation uanset, hvor talentfuld en medarbejderstab, vi sammensætter.

Utrættelig bestræbelse på forbedring: Vi stræber konstant efter at forbedre vores evne til at bidrage til samfundet gennem vores forretningsaktiviteter. Kun gennem denne utrættelige indsats kan vi opfylde vores grundlæggende ledelsesmål og hjælpe med at realisere vedvarende fred og velstand.

For at opfylde vores mission skal vi arbejde så hårdt som muligt, overkomme problemer og blive ved med at bevæge os fremad. Uanset hvilken form for arbejde, vi udfører, skal vi altid lære, tænke seriøst og yde den maksimale praktiske indsats baseret på en stærk følelse af lidenskab, så ny kreativitet og opfindsomhed kan opstå og føre til yderligere fremgang og forbedring.

Høflighed og ydmyghed: Vi vil altid være venlige og beskedne, respektere andres rettigheder og behov for at styrke sunde sociale forhold og forbedre livskvaliteten i vores lokalsamfund.

Vi skal efterkomme høflighed og være ydmyge i vores tilgang til arbejdet. Det er vigtigt, at vi i hverdagen bestræber os på at behandle alle med respekt og undgå at være arrogante og villige til at reflektere kritisk over os selv.

Omstillingsparathed: Vi vil hele tiden tilpasse vores tankegang og adfærd til at imødekomme forhold, som konstant er under forandring, rundt om os og sørge for at optræde i harmoni med naturen for at sikre fremgang og succes i vores bestræbelser.

Vi skal fortsætte med korrekt at gribe og tilpasse os forandringer og evolution i samfundet. For at gøre det er det vigtigt at undgå at se tingene fra et snævert perspektiv, men gribe større tendenser, der ligger til grund for det, der sker, samt deres essens.

Vi skal gribe tyren ved hornene, tage dem, som de er og objektivt uden at blive fanget i selvcentrering og forudindtagede opfattelser. For at tilpasse sig et samfund, der udvikler sig hele tiden, skal vi undgå at forsømme vedligeholdelse af vores stærke ønsker og bestræbelser for også at udvikle os.

Taknemmelighed: Vi vil handle ud fra en følelse af taknemmelighed for at alle de fordele, vi har fået, fordi vi er sikre på, at denne holdning vil være en kilde til ubegrænset glæde og livskraft, så vi kan overkomme alle de forhindringer, vi støder på.

Vores daglige arbejde og liv hviler på støtten fra alle de involverede parter såvel som mange andre inklusive vores kolleger, familie og folk i samfundet i al almindelighed. Det er vigtigt, at vi altid gengælder den støtte, vi modtager med en følelse af taknemmelighed.

Når vi bidrager til social fremgang med taknemmelighed over for hinanden og ønsket om at gengælde de mange mennesker, som har hjulpet os, vil det give os uendelig glæde og styrken og modet til at overkomme alle problemer.