Panasonic Groups grundlæggende forretningsfilosofi 9. Participativ ledelse via kollektiv visdom

For at sikre, at selvstændig ansvarlig ledelse implementeres grundigt, understreger Panasonic Group, vigtigheden af at praktisere medarbejder-entreprenørskab, hvorigennem medarbejderne udvikler en tankegang om ansvar for at administrere deres eget arbejde, såvel som vigtigheden af at udføre ledelse ved at indsamle visdom fra alle personer. Grundlæggeren udtalte engang, at "den bedste form for ledelse er ledelse baseret på kollektiv visdom."

Det er vigtigt, at vi alle har en tankegang om autonomt ansvar i vores arbejde, og at vi hver især skal fortsætte med at forbedre os selv for at opnå uovertruffent arbejde. Uanset, hvor talentfuld en person er, er der en grænse for en persons visdom. En selvtilfreds kan muligvis fungere i et stykke tid, men vil i sidste ende føre til negativ påvirkning af selvtilfredsheden og vil ikke vare ved.

I stedet vil indsamling af den omfattende visdom og at træffe beslutninger af høj kvalitet hjælpe os til at fortsætte med give bidrag til samfundet hurtigere end andre virksomheder.

For at indsamle visdom er det vigtigt, at overordnede samarbejder med underordnede for at gøre bedst brug af deres individuelle styrker. For at maksimere udbyttet af alles talenter skal overordnede stole på deres underordnede, uddelegere ansvar og autoritet så meget som muligt, løbende give passende vejledning og tilskynde underordnede til at være proaktive og opfindsomme.

Overordnede bør tilgå deres underordnede anbefalinger og forslag med et åbent sind og oprigtighed og gøre en indsats for at indføre dem så meget som muligt. Hvis et forslag ikke kan godtages, skal de overordnede forklare det grundigt, så de underordnede ikke mister deres motivation og initiativ og kan arbejde mere aktivt.

For at udbrede selskabs- og organisatoriske politikker, må overordnede kommunikere dem til deres underordnede med en topstyret tilgang. Men hvis overordnede kun giver instruktioner, og underordnede kun følger dem, vil det ikke lykkes organisationen at opnå fremskridt. Derudover er det vigtigt at have en virksomhedskultur med åben diskussion, hvor underordnede kan kommunikere alt, hvad de har brug for at sige til deres overordnede nedefra og op.

Selv de nyansatte bør betragte sig selv som deres egen leder af en selvstændig virksomhed, og de er forpligtet til at tage medarbejdernes iværksættertankegang til sig og deltage proaktivt i ledelsen, for eksempel ved at foreslå nødvendige forbedringer.

Det er også vigtigt at indsamle forskellige meninger og indsigter. Panasonic Group har henvendt sig til kunder i alle verdenshjørner. Så, for at vi fortsat kan blive valgt af kunder på et globalt marked, der udvikler sig og udbygges i et stadigt hurtigere tempo, skal vi inddrage forskellige synspunkter og perspektiver i vores arbejde. Vores individuelle mangfoldighed genererer forskellige meninger og indsigter, og det er vigtigt, at vi accepterer og respekterer hver enkelts individualitet.

Ved at udnytte personlig mangfoldighed kan visdom indsamles, og organisationen kan fortsat udvikle sig. Med andre ord kan mangfoldighed kan føre til forbedret konkurrencedygtighed. For at få mest muligt ud af mangfoldigheden bør overordnede nedbryde barrierer, der står i vejen for individuelle personligheder, og støtte disse individer, så de kan få muligheder for at udfordre sig selv.

For at kommunikation nedefra og op og mangfoldighed kan blomstre i en organisation, bør individer føle, at de altid kan sige, hvad der er nødvendigt. I stedet for blot at implementere ledelsesdirektiver, selv ved ikke at sige det, der skal siges, vil denne tilgang nedefra og op tilskynde medarbejdere til selvstændigt at dele problemer på arbejdspladsen uanset rang, diskutere åbent, hvad organisationen skal blive til og udveksle ideer om den retning, der skal tages fremadrettet. Det er essensen af at indsamle kollektiv visdom.

Forudsætningen for at udnytte kollektiv visdom er, at både overordnede og underordnede forholder sig objektivt til situationer, som de er, uden at blive fanget af personlige følelser eller antagelser. Det vil sige, at det er vigtigt at tilgå arbejdet med et sunao (ufanget) sind.

Lad os gå sammen for at opnå uovertruffen kvalitet, omkostninger og service ved at implementere deltagende ledelse baseret på ægte kollektiv visdom i alle divisioner af Panasonic Group, så vi altid bliver valgt af kunderne.