Panasonic Groups grundlæggende forretningsfilosofi 6. Udøvelse af den grundlæggende forretningsfilosofi

Den grundlæggende forretningsfilosofi kan kun tilegnes, når den anvendes. Tidligere formand Arataro Takahashi udtalte, "en intellektuel forståelse af den grundlæggende forretningsfilosofi er ikke til meget nytte. For at fastslå det som dit urokkelige grundlag er det vigtigt at udføre det i praksis og lære det på din egen krop." Han anvendte filosofien på reformen og væksten af mange gruppevirksomheder.

Dette afsnit forklarer det fundamentale, som skal forstås som kravene for at praktisere den grundlæggende forretningsfilosofi.

(1) Forestil dig den fremtid, vi bør opnå og stræbe efter grundlæggende kundeværdi

Vores mål er at realisere et ideelt samfund med materiel og spirituel velstand. Det gælder også for individuelle virksomheder, som hver især må forestille sig den ideelle fremtid og stræbe efter at opnå den.

Den ideelle fremtid, vi henviser til her, er ikke en forlængelse af den nuværende situationer eller noget, vi kun overvejer ud fra vores eget perspektiv. Hvordan skal folks liv, samfund og det globale miljø se ud i fremtiden, og hvordan kan vi sikre, at vores børn og børnebørn kan leve et rigere liv, både materielt og spirituelt? Det er nødvendigt at forestille sig den fremtid, vi bør realisere, et som har mennesker i centrum.

Når vi regner bagud herfra, hvordan skal vores virksomhed bidrage? Hvordan skal det ændre og forbedre sin konkurrencedygtighed til at være uovertruffen sammenlignet med alle konkurrenter? Og hvilke tiltag skal tages for at opnå det? Vi må tænke disse ting igennem og udføre dem grundigt i praksis.

For at realisere den ideelle fremtid gennem vores virksomheds specifikke produkter og tjenester skal vi tilstræbe grundlæggende værdier for kunder. Grundlæggende kundeværdi handler ikke om at tilstræbe overdreven præstation eller kvalitet eller bare at gøre det, kunden beder os om. Det handler om at forblive tæt på kunderne, se på kerne af deres problemer og udfordringer i fremtiden og realisere det, som er virkelig nyttigt for dem.

Vi skal omhyggeligt lytte til vores nuværende kunder og forbedre vores produkter fra deres synsvinkel. Samtidig betyder det at forblive tæt på kunderne at overveje, hvordan vi kan udvikle fremtidens livsstil og samfund til fordel for dem, og modigt tage udfordringen op for at opnå dette.

Mange Panasonic Group-virksomheder har udviklet sig i overensstemmelse med denne tilgang. Tag motorvirksomhed. I 1930erne forestillede grundlæggeren sig en fremtid, hvor der i gennemsnit ville blive brugt 10 motorer i hver husholdning, og baseret på denne vision lancerede han en motorvirksomhed. På samme tid grundlagde han et mål om at levere radioer i vid udstrækning til den halve pris af de konventionelle modeller fr at give folk lettere adgang til information, og det lykkedes ham at halvere omkostningerne.

Vejen til den fremtid, vi skal opnå, vil være lang og vanskelig. Vores motorvirksomhed, som blev skabt fra bunden, var indledningsvist så stor en fiasko, at der selv internt i virksomheden var folk, som argumenterede for, at virksomheden burde lukkes.

Men tidligere formand Arataro Takahashi fortalte alle de involverede medarbejdere i motorvirksomheden, at de skulle udføre den grundlæggende forretningsfilosofi i praksis- for at opnå kvalitet, omkostninger og service uden fortilfælde. Alle i produktionen, ingeniørvæsnet og salgsafdelingerne reagerede ved utrætteligt at udføre forbedringer. Resultatet var et sortiment af motorer, som var så populære, at virksomhedsafdelingen ikke kunne fremstille dem hurtigt. Det tog ca. 20 år at nå det punkt, men udviklingen af motorvirksomheden bidrog i høj grad til den efterfølgende udvikling af husholdningsapparat-branchen.

På denne måde skal vi i hver af vores virksomheder forestille os den fremtid, vi bør opnå, og forfølge væsentlig kundeværdi.

(2) Opnå social retfærdighed og sameksistens og gensidig velstand

Ved at bruge de ledelsesmæssige ressourcer, som samfundet har betroet os, skal vi i udførelsen af vores forretning, bruge disse ressourcer korrekt til gavn for samfundet og fuldt ud opfylde vores ansvar over for de berørte parter.

Udover ikke at overtræde love eller regler såvel som social moral skal vi altid overveje, hvad der er rigtigt for samfundet, tilegne os dokumenteret visdom og praktisere det. Grundlæggeren indkapslede vigtigheden af det med begrebet "sociale retfærdighed." Beskyttelse af vores medarbejderes fysiske og mentale helbred er en betingelse, så den utrættelige implementering af social retfærdighed vil bidrage til den sande udvikling af samfundet, branchen og vores forretningspartnere.

Derudover skal vi i de tætte relationer, vi udvikler i forbindelse med handler med virksomheder, der forsyner os med materialer, underleverandører og entreprenørvirksomheder, som understøtter vores forretning, og tilknyttede detailbutikker og salgsagenter, der sælger vores produkter, bestræbe os på at realisere gensidig velstand og udvikling.

Som partnere, der forfølger udviklingen af samfundet, er det essentielt at have åben diskussion og gensidig forståelse blandt disse relaterede parter, såvel som gensidige bevidstgørelse inden for områderne for produkter, teknologi og procesforbedring. På denne måde kan alle parter spille en større rolle i samfundet gennem samarbejde, mens de fastholder autonomi og gensidig støtte, som giver anledning til fælles styrke. Det er Panasonic Groups fundamentale syn på sameksistens og gensidig velstand.

(3) Fjern spild, passivitet og omarbejde

Ud fra vores overskudssynspunkt, som anført i 1. Virksomhedens mission må vi betragte at være i minus som en synd. Hvis en virksomhed desuden er plaget af overdrevent spil og passivitet, mister en virksomhed, selv hvis den giver væsentligt overskud, muligheder for at generere større overskud. Som følge deraf går vi glip af chancen for at tjene penge, som skulle deles med vores medarbejdere, aktionærer og samfundet, og det gør os i stand til at bidrage til en bredere vifte af kunder og samfundet i fremtiden. I det henseende er sådanne forhold også at betragte som en synd.

Derfor er det indlysende at være i rødt er en synd, men desuden er tilstedeværelsen af spild, passivitet og behovet for at gøre arbejde i virksomheden om en synd i sig selv. Uanset, hvor småt hver persons arbejde er, eksisteret det til fordel for mennesker i samfundet og hænger altid sammen med udviklingen i samfundet.

I denne henseende burde der ikke været noget som helst spild i vores forretningsaktiviteter. Hver dag må hver eneste af os være opmærksom på hver sekund af hver eneste stykke spild og foretage forbedringer for at fjerne det. Derfor skal vi altid stræbe efter at udføre vores bedste arbejde og forstå, at selv hvis vi har med en enkelt skrue eller papirark at gøre, skal vores arbejde føre til udvikling af samfundet.

Selvfølgelig ændres den måde arbejde udføres med tiden, men i alle æraer skal vi øge hastigheden af arbejdet og forretningen, styrke konkurrencedygtigheden for vores operationelle frontlinjer og dermed bidrage til samfundet ved grundigt at fjerne spild, passivitet og omarbejde.

(4) Reager på ændringer i samfundet

Samfundet ændres dagligt, og hastigheden på ændringerne stiger år for år. Midt i sådanne ændringer kan nogle ting forfalde og forsvinde, mens andre lige er blevet født, men overordnet udvikler det sig og udbygges.

De senere år er mange sociale problemer opstået ud af de negative påvirkninger af udviklingen såsom globale miljøproblemer. Men hvis vi ser sådanne problemer som i behov for en løsning og stræber efter et bedre svar eller en ny vej, kan vi sige, at vores samfund forsat udvikler sig, mens det ændrer sig dag for dag. Grundlæggeren mente, at princippet om "vækst og udvikling" er et arbejde i alle ting i verden.

I hver af vores forretninger stræber i efter at forestille os en fremtid, som skal realiseres, foregribe fremtiden for vores kunder og levere produkter og tjenester, som produkter og tjenester, der virkelig bidrager til dem for at realisere et ideelt samfund med materiale såvel som spirituel velstand. Mens vi stræber efter at gøre det, står vi over for ændringer, som repræsenterer ikke kun uligheder, men også trusler.

Over for sådann ændringer og tegn på forandringer er det vigtigt ikke at have en overfladisk mening, men at se situationen i øjnene og objektivt, som den er, og herefter gribe de større tendenser bag dem. For at håndtere forandring skal vi overveje selv muligheden for at forkaste metoder, der indtil videre har vist sig effektive.

Vi skal have modet til at forkaste, hvad der skal forkastes, og starte hver dag med en ny holdning og nye måder at gøre tingene. Denne holdning kræver, at vi overvåger social forandring og fortsætter med at drive os selv med entusiasme.