Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 1. Uzņēmuma misija

Kāds ir uzņēmumu eksistences mērķis? Mūsu dibinātājs Konosuke Matsushita uzskatīja, ka uzņēmuma loma un misija ir apmierināt cilvēku vēlmi dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.

Citiem vārdiem sakot, viņš uzskatīja, ka uzņēmuma sākotnējā misija ir dot ieguldījumu sabiedrības attīstībā, piegādājot cilvēku dzīvei noderīgus visaugstākās kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus par saprātīgām cenām un atbilstošos daudzumos. Viņš uzskatīja, ka uzņēmuma, kas pilda šādu misiju, īpašnieks ir nevis pats uzņēmums, bet gan sabiedrība, un šo domu ir paudis frāzē „uzņēmums ir sabiedrības publiska struktūra“.

Uzņēmumu uzskatot par sabiedrības publisku struktūru, izriet secinājums, ka šim uzņēmumam nepieciešamos pārvaldības resursus, tostarp personālu, kapitālu, zemi un materiālus tam ir uzticējusi sabiedrība. Uzņēmumam ir jādod ieguldījums sabiedrībā, iesaistoties darbībās, kas maksimāli lietderīgi izmanto sabiedrības uzticētos resursus, tādējādi radot virsvērtību.

Ir izplatīts uzskats, ka uzņēmuma mērķis ir gūt peļņu. Taču Panasonic grupa uzskata, ka peļņa ir kas tāds, ko sabiedrība piešķir uzņēmumam kā atlīdzību par tā ieguldījumu, un, jo lielāks ir ieguldījums, jo lielāka ir peļņa. No otras puses, ja uzņēmums negūst peļņu, tas nepilda savu sociālo pienākumu vai arī tas nespēj to darīt, un tāpēc tas ir nekavējoties jāreformē.

Turklāt uzņēmums veic savu uzņēmējdarbību, vienlaikus uzturot attiecības ar klientiem, biznesa partneriem, akcionāriem, sabiedrību un daudzām citām ieinteresētajām pusēm. Tā kā uzņēmums ir publiska sabiedrības struktūra, nav pieņemami, ka tas attīstās uz tā ieinteresēto pušu rēķina. Vienīgais veids, kā uzņēmums var attīstīties ilgtermiņā, ir to darīt kopā ar visām tā ieinteresētajām pusēm.

Lai uzņēmums spētu pildīt savus sociālos pienākumus, nozīmīga loma ir darbiniekiem. Pastāvīgi mainīgā sabiedrībā uzņēmumam nav iespējams pildīt savus sociālos pienākumus, turpinot radīt sabiedrībai virsvērtību, ja tā darbinieki nedara neko vairāk, kā tikai veic uzdotos uzdevumus. Visiem uzņēmumā strādājošiem ikdienā ir kaut vai nedaudz, bet jāuzlabo savs darbs. Tas veicinās cilvēku dzīvesveida un sabiedrības uzlabošanu un attīstību.