Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 2. Panasonic Grupas misija un, kas mums tagad ir jādara

Dibinātājs pastāvīgi apdomāja uzņēmuma patieso misiju, un 1932. gada 5. maijā viņš sapulcināja visus savus darbiniekus, lai sniegtu iespaidīgu paziņojumu. Panasonic grupa to dēvē par Meiči — mūsu korporatīvās misijas atklāsmi.

Mūsu dibinātājs sacīja: „Esot rūpniekiem, mūsu misija ir pieveikt nabadzību un nest sabiedrībai turību. Uzņēmumiem tiks ļauts uzplaukt tikai šim mērķim.“ Tāpat kā krāna ūdenim, kas Japānā tolaik brīvi plūda no krāna, arī preču cenām jābūt iespējami zemām. Citiem vārdiem sakot, nabadzības izskaušana tiks panākta, nodrošinot neizsīkstošu preču piegādi.

Tomēr dibinātāja patiesais nodoms, kas ietverts viņa krāna ūdens filozofijā, kas norāda mērķi, uz kuru viņš tiecās, tika izteikts šādiem vārdiem: „Cilvēka laimi var uzturēt un vairot gan caur materiālo, gan garīgo pārticību. Patiesu laimi var sasniegt tikai tad, ja garīgums un dvēseles miers ir apvienots ar neierobežotu materiālo labumu piegādi.“

Lai paveiktu šo misiju, dibinātājs izstrādāja 250 gadu plānu, kas sastāv no desmit secīgām 25 gadu fāzēm, ar mērķi radīt „miera un labklājības zemi“, tas ir, ideālu sabiedrību. Turklāt plāns nebeidzas pēc pirmajiem 250 gadiem; to pagarina uz nākamajiem 250 gadiem, tiecoties attiecīgajam laikmetam atbilstošā veidā pēc aizvien augstākiem ideāliem.

Lai arī krāna ūdens filozofija tika noformulēta pirms aptuveni 90 gadiem, tās mērķis — materiālās un garīgās pārticības sasniegšana — joprojām ir aktuāls arī mūsdienu pasaulē.

Patiesībā daudzās sabiedrībās un jo īpaši attīstītajās valstīs materiālo labumu ir pārpārēm, taču, ņemot vērā straujo vides iznīcināšanu un energoresursu izsīkšanu, pastāv lielas bažas, ka mūsu bērniem, mazbērniem un nākamajām paaudzēm nebūs iespēja baudīt tādu pārtikušu dzīvi, kādu mēs dzīvojam tagad.

Līdz šim ar uzņēmējdarbību mēs esam nodarbojušies galvenokārt, vadoties no perspektīvas, saskaņā ar kuru materiālā pārticība tiek palielināta, piegādājot preces. Tomēr tas ir tālu no ideālās sabiedrības, kādu bija iedomājies mūsu dibinātājs. Taču mēs nevaram tagad atgriezties pagātnē. Mums vēlreiz ir jāiztēlojas ideāla sabiedrība, kurā ir gan materiāla, gan garīga pārticība, un jāvirzās uz priekšu, lai šo mērķi sasniegtu.

Lai radītu mūsu ideālo sabiedrību, mums ir precīzi jāapzinās sociālās problēmas, kad tās rodas, un jāsekmē to risināšana. Globālajām vides problēmām XXI gadsimtā ir jāpiešķir visaugstākā prioritāte.

1991. gadā Panasonic grupa, apsteidzot citus uzņēmumus, izstrādāja pati savu Vides hartu, un mēs ar šo problēmu cīnāmies jau daudzus gadus. Lai kļūtu par uzņēmumu, kas vides problēmu risināšanā virzās uz priekšu, mums jāturpina ļoti aktīvi veikt dažādās perspektīvās vērstus pasākumus, tostarp līdz minimumam jāsamazina kaitējums, ko mūsu produkcija un pakalpojumi nodara videi, un jāsamazina ražošanai izlietotās enerģijas daudzums.