Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 9. Kolektīvā vadība caur kolektīvo viedumu

Lai nodrošinātu pilnīgu autonomas atbildīgas pārvaldības ieviešanu, Panasonic grupa uzsver, cik svarīgi ir praktizēt darbinieku uzņēmējdarbību, ar kuras palīdzību darbinieki attīsta atbildības domāšanu, lai vadītu viņu pašu darbu, kā arī to, cik svarīgi ir īstenot vadību, vācot un apkopojot katra atsevišķā indivīda zināšanas. Mūsu dibinātājs reiz sacīja, ka „vislabākā vadība ir vadība, kuras pamatā ir kolektīvais viedums“.

Ir svarīgi, lai ikviens savā darbā ievērotu autonomas atbildības principu un turpinātu sevi pilnveidot, lai sasniegtu nepārspējamu darba kvalitāti. Tomēr, lai cik arī būtu spējīgs cilvēks, viena cilvēka gudrībai ir sava robeža. Pašapmierināta vadība kādu laiku var darboties, bet galu galā tas novedīs pie paštaisnuma negatīvām sekām un nebūs ilgstoša.

Tā vietā, apkopojot plašas zināšanas un gudrību un ātri pieņemot augstas kvalitātes lēmumus, palīdzēs mums turpināt sniegt ieguldījumu sabiedrībai ātrāk nekā citi uzņēmumi.

Lai apkopotu kolektīvās zināšanas un gudrību, ir svarīgi, lai vadītāji sadarbotos ar padotajiem, lai pēc iespējas labāk izmantotu viņu individuālās stiprās puses. Lai maksimāli izmantotu ikviena darbinieka talantus, vadītājiem ir jāuzticas saviem padotajiem, pēc iespējas vairāk jādeleģē atbildība un pilnvaras, pastāvīgi jāsniedz atbilstošas vadlīnijas un jāmudina padotos būt proaktīviem un novatoriskiem.

Vadītājiem viņu padoto ieteikumiem un priekšlikumiem ir jāpieiet ar atvērtu prātu, sirsnīgi un jāpieliek pūles, lai tos pieņemtu pēc iespējas vairāk. Ja ierosinājumu nevar ieviest, vadītājiem tas ir detalizēti jāpaskaidro, lai padotie nezaudētu motivāciju un iniciatīvu, varēs turpināt strādāt vēl aktīvāk.

Lai izplatītu korporatīvo un organizatorisko politiku, vadītājiem tā jānovada saviem padotajiem no augšas uz leju. Taču, ja vadītāji tikai dod norādījumus, bet padotie tos tikai izpilda, organizācija neprogresēs. Turklāt ir būtiski, lai uzņēmumā būtu korporatīvā atklātu diskusiju kultūra, kurā padotie var no apakšas uz augšu komunicēt saviem vadītājiem visu, kas viņiem ir sakāms.

Pat tikko darbā pieņemtajiem darbiniekiem vajadzētu sevi uzskatīt par viņu neatkarīgas uzņēmējdarbības vienības vadītājiem; viņiem ir jāpieņem darbinieku uzņēmējdarbības domāšanas veids un aktīvi jāpiedalās vadībā, piemēram, ierosinot nepieciešamos uzlabojumus.

Svarīgi ir apkopot arī dažādus viedokļus un atziņas. Panasonic grupa ir uzrunājusi klientus visās pasaules malās. Lai klienti arī turpmāk mūs izvēlētos straujā attīstībā esošajā globālajā tirgū, mums savā darbā jāiekļauj dažādi viedokļi un perspektīvas. Mūsu individuālā daudzveidība rada dažādus viedokļus un atziņas, un ir svarīgi, lai mēs pieņemtu un cienītu ikviena mūsu darbinieka individualitāti.

Izmantojot priekšrocības, ko sniedz individuālā daudzveidība, ir iespējams apkopot zināšanas, un organizācija var turpināt attīstīties. Citiem vārdiem sakot, daudzveidība uzlabo konkurētspēju. Lai maksimāli izmantotu daudzveidību, vadītājiem ir jānojauc šķēršļi, kas traucē atsevišķām personībām, un jāatbalsta šos indivīdus, lai viņiem būtu iespējas nospraust savus izaicinājumus.

Lai organizācijā uzplauktu augšupejošā komunikācija un dažādība, indivīdiem ir jājūt, ka viņi vienmēr var pateikt to, kas viņiem ir sakāms. Tā vietā, lai vienkārši izpildītu vadības norādījumus, pat atturoties pateikt to, kas jāpasaka, šāda augšup vērsta pieeja mudinās darbiniekus neatkarīgi no viņu amata dalīties ar informāciju par darba vietā esošām problēmām, atklāti apspriest, kādai vajadzētu kļūt organizācijai, un apmainīties ar idejām par to, kādā virzienā virzīties. Tāda ir kolektīvā vieduma apkopošanas būtība.

Kolektīvo zināšanu un vieduma izmantošanas priekšnosacījums ir, lai gan priekšnieki, gan padotie situācijas uztvertu objektīvi — tādas, kādas tās ir, neieslīgstot personīgo izjūtu vai pieņēmumu slazdā. Tas nozīmē, ka ir svarīgi pieiet darbam ar sunao (nesavažotu) prātu.

Lai klienti vienmēr izvēlētos mūs, sadosimies rokās, lai sasniegtu nepārspējamu kvalitāti, izmaksas un pakalpojumus, ieviešot visās Panasonic grupas nodaļās līdzdalības pārvaldību, kuras pamatā ir patiess kolektīvs viedums.