Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 3. Vadības pamata mērķi

Kopš Meiči proklamēšanas Panasonic grupas uzņēmējdarbības mērķis un misija nav mainījušies, un šo filozofiju atspoguļo konspektīvi Vadības pamata mērķis. Tas ir visu mūsu vadības darbību vadmotīvs, kā arī primārais pamats, kas nosaka uzņēmuma attīstības virzienu.

Būdami rūpnieki, mēs atzīstam savus pienākumus un, veicot uzņēmējdarbību, apņemamies to veltīt sabiedrības progresam un attīstībai un cilvēku labklājībai, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti visā pasaulē.

Citiem vārdiem sakot, mēs kā rūpnieki nepagurstot pildīsim šo misiju, lai dotu savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Mums ik dienu jātiecas pretī progresam, apgādājot sabiedrību ar nepārspējamiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, lai uzlabotu cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti visā pasaulē.