Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 8. Autonoma atbildīga vadība

Panasonic grupā uzņēmuma vadība nav tikai augstākā līmeņa vadītāju atbildība. Visiem darbiniekiem sevi jāuztver kā viņu pašu menedžerus un jābūt neatkarīgi atbildīgiem par savu darbu, vienlaikus ievērojot uzņēmuma politiku. Tā ir autonomas atbildīgas vadības fundamentāla koncepcija.

Visās mūsu organizācijās, ikvienam no mums, balstoties uz korporatīvās vadības filozofijas un politikas, ir jāuzņemas atbildība par savu darbu un nepagurstot jāveic uzlabojumi. Autonoma atbildīga vadība ir viens no Panasonic grupas vadības fundamentāliem principiem, un tā ir arī kultūra, kas ir izaudzinājusi mūsu darbiniekus.

Par atslēgu, kas nodrošina autonomu atbildīga biznesa vadību mūsu dibinātājs izteicās šādi: „Pirmkārt, pašiem vadītājiem ir jābūt spēcīgai savas misijas un vadības filozofijas apziņai, un tiem vienmēr jāapelē pie tās, un tā ir jāieaudzina viņu darbiniekos“, kā arī „Vadītājiem nav jābaidās deleģēt atbildību saviem darbiniekiem. Ļaujiet viņiem strādāt, balstoties uz viņu pašu atbildību un pilnvarām.“

Esot cilvēciskām būtnēm, situācijās, kad paši redzam savu darbu un tā nozīmīgumu, tas dod mums lielu enerģiju. Šādi motivēti mēs varam aktīvi mobilizēt savas stiprās puses, gūstot zināšanas un veicot uzlabojumus. Tādēļ vadītājiem ir jācenšas radīt šādu motivāciju, deleģējot darbu saviem padotajiem. Tas ļaus katram indivīdam savā darbā rast piepildījuma sajūtu, kas raisīs prieku un laimi. Tā ir autonomas atbildīgas vadības pamata koncepcija.

Lai aprakstītu, kādai būtu jābūt darbinieku pieejai savam darbam, mūsu dibinātājs izmantoja terminu „darbinieku uzņēmējdarbība“. Viņš aicināja tos pieņemt neatkarīga uzņēmuma prezidenta vai īpašnieka domāšanas veidu un pieiet savam darbam, skatījumam uz lietām un lēmumu pieņemšanai no viņu skatu punkta.

Piemērojot darbinieku uzņēmējdarbības principu, ir svarīgi, lai, pildot savus pienākumus, katrs no mums izjustu atbildību, lai visas savas spējas veltītu labāku darba paņēmienu un līdzekļu radīšanai, to drosmīgai īstenošanai un lai par savu misiju padarītu augstāku rezultātu sasniegšanu.

„Matsushita Housing Products“ bijušais prezidents Morimasa Ogawa mikroviļņu krāšņu biznesam pievienojās tā sākuma stadijā, un viņa vadībā tas izauga līdz globālam biznesam. Viņš teica, ka katram atsevišķam darbinieka ir jābūt autonomas atbildības sajūtai. Konsekventa šāda domāšanas veida piemērošana ļaus mums atdoties mūsu darbam.

Mūsu dibinātājs, skaidrojot darbinieku uzņēmējdarbības jēdzienu jaunajiem darbiniekiem, salīdzināja neatkarīgu uzņēmumu ar nūdeļu veikalu. Viņš mudināja darbiniekus pieņemt nūdeļu veikala īpašnieka domāšanu, kurš daudz strādā, lai pārdotu nūdeles, katru dienu lūdz klientiem sniegt atsauksmes par to garšu un veic uzlabojumus, balstoties uz viņu atsauksmēm. Viņš sacīja, ka šādas pūles un entuziasms būtu nepieciešami arī mūsu individuālajā darbā.

Pat tad, ja esat lielas organizācijas biedrs, ir par maz veikt tikai jums uzticēto darbu un ievērot izstrādātās sistēmas un procedūras. Ir svarīgi, lai ikviens no mums turpinātu domāt un veikt uzlabojumus, lai tās pilnveidotu.

Nepārtraukti mainīgā un attīstībā esošā sabiedrībā mūsu klienti neturpinās mūs izvēlēties, ja savā darbā vadīsimies tikai pēc mūsu pašu domāšanas veida un perspektīvām. Mums jāņem vērā, ka tas, ko šodien uzskatām par vislabāko esam, rīt tāds vairs nebūs, un rīt mums ir jārada rītdienas labākais. Mums vienmēr jātiecas augstāk, ņemot par pamatu šādu domāšanas veidu.

1933. gadā ieviestā uzņēmējdarbības dalīšanas sistēma konkrēti atspoguļoja autonomas atbildīgas vadības jēdzienu. Sistēma ir neatkarīga peļņas gūšanas organizatoriskā struktūra, kurā viss uzņēmums ir sadalīts biznesa nodaļās pa produktiem, un katra nodaļa ir atbildīga par visu, sākot no izstrādes, ražošanas un pārdošanas līdz peļņas un zaudējumu pārvaldībai. Uzņēmuma nodaļām bija jāuzņemas atbildība par to vadību, kā rezultātā tika izveidoti uzņēmuma nodaļu direktoru posteņi un darbinieki. Tādējādi tika radīta Panasonic grupa, kāda tā ir mūsdienās.