De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 5. De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep

De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep kan worden gedefinieerd als de praktische toepassing van, en de mentale instelling behorend bij de fundamentele managementdoelstelling, ons bedrijfscredo en de zeven principes. Arataro Takahashi, de voormalige voorzitter van Matsushita Electric, die onze stichter steun bood tijdens de voor- en naoorlogse perioden van herbouw en expansie, had het volgende te zeggen omtrent de praktische toepassing van onze fundamentele managementdoelstelling.

Te midden van scherpe concurrentie moeten we uitblinken in ons werk. Zolang ons werk producten oplevert die de consumenten met veel plezier kunnen gebruiken, dan kunnen we daarvoor de beloning verwachten. Als we echter niet in staat zijn een dergelijke beloning te oogsten, bewijst dit dat ons werk niet het vereiste peil bereikt. En dus moeten we analyseren welke problemen er zijn en er oplossingen voor vinden.

Ons doel is niet het streven naar winst of de expansie van het bedrijf, maar om uit te blinken in ons werk, zodat de consumenten ook na zorgvuldige overweging op ons de keuze laten vallen. Als we doorgaan met het vervaardigen van producten die het leven van de klanten veraangenamen en hun levensstijl verrijken, zullen we daarvoor zeker beloond worden.

Als we niet hogelijk gewaardeerd worden door onze klanten, is er duidelijk iets mis. Zolang we dit erkennen, kunnen we de vereiste verbeteringen doorvoeren. Als we echter excuses zoeken en anderen de schuld geven, zoals klagen dat het commercieel klimaat ongustig is of de markt uit balans is omdat de concurrenten hun producten dumpen, dan zal ons management de weg kwijt raken.

Zoals uit deze woorden blijkt, zullen we voor het nastreven van de ideale maatschappij en om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling allereerst moeten uitblinken in kwaliteit, prijsstelling en dienstverlening zodat de klanten ons blijven kiezen. Daarom moeten we onvermoeibaar vernieuwingen en verbeteringen doorvoeren om dat resultaat te bereiken.

Als onze producten niet goed verkopen, dragen we via onze producten niet bij aan de maatschappelijke ontwikkeling en kunnen we niet zeggen dat we onze taak als onderneming naar behoren vervullen. In dat geval volstaat het niet om simpelweg de verkoopprijs te verlagen om meer producten te verkopen. Het is allereerst belangrijk om zodanig te werken dat de kosten beter verdeeld zijn, de kwaliteit en prestaties zijn verbeterd en de dienstverlening uitstekend is.

Anders gezegd, zolang we voortgaan in overeenstemming met de basisbedrijfsfilosofie mogen we niet nalaten om de problemen zoals hoge kosten of mindere kwaliteit en prestaties aan te pakken en moeten we ons inspannen om de situatie te stroomlijnen en te verbeteren.

Vanzelfsprekend is het niet gemakkelijk om de kosten te verminderen of de kwaliteit en prestaties te verbeteren, maar waar men vastbesloten is om de basisbedrijfsfilosofie strikt te volgen en in praktijk te brengen, zullen er zeker vernieuwingen volgen en zullen we in staat zijn om onvermoeibaar te blijven streven naar de nodige vooruitgang.

We moeten ook erkennen dat, ongeacht in hoeverre ons bedrijf ook floreert en onze organisatie groeit, toch blijft het bedrijf gebonden aan dezelfde oorsprong en grondbeginselen als een gewone buurtwinkel: zonder klanten vaart geen enkel bedrijf wel.

In 1935, toen Matsushita Electric de bedrijfsorganisatie omzette in een naamloze vennootschap, legde de stichter de fundamentele interne regels vast, waaronder de volgende:

Ongeacht hoe groot Matsushita Electric in de toekomst ook mag worden, bewaar toch vooral de nederigheid van een kleinhandelaar. Beschouw jezelf als werknemer in een buurtwinkel. Wees eenvoudig, zuinig en bescheiden en doe gewoon je werk.

De stichter verklaarde verder nog drie fundamentele vereisten waarover een handelaar moet beschikken.

  • Begrip van de betekenis van de handel
  • Begrip voor de gevoelens van anderen
  • Bescheidenheid tegenover anderen

Elk van ons moet vooral goed begrijpen waarom ons bedrijf bestaat, moet weergaloos goed aanvoelen wat onze klanten denken en mag niet vergeten om steeds bescheiden en dankbaar te blijven.