De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 3. De fundamentele managementdoelstelling

De doelstelling van de Panasonic-groep bedrijfsvoering en onze missie blijven onveranderd gelden al sinds de proclamatie van Me-ichi en de fundamentele managementdoelstelling vervat deze filosofie kort en bondig. Dit blijft onze beleidsrichtlijn voor al onze management-activiteiten en dient tevens als wegwijzer voor de richting die ons bedrijf moet volgen.

Omdat we onze verantwoordelijkheden als industriëlen erkennen, zetten we ons door middel van onze bedrijfsactiviteiten in voor de vooruitgang en de ontwikkeling van de maatschappij en het welzijn van de mensen, zodat we de levenskwaliteit over heel de wereld kunnen verbeteren.

Met andere woorden, als industriëlen zullen wij deze missie onvermoeibaar blijven nastreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Elke dag moeten we blijven streven naar vooruitgang, door de maatschappij te voorzien van ongeëvenaarde producten en diensten, om de welvaart en het welzijn van mensen over de gehele wereld te verbeteren.