Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 2. Poslanstvo skupine Panasonic in kaj moramo storiti zdaj

Ustanovitelj je še naprej razmišljal o resničnem poslanstvu podjetja in 5. maja 1932 zbral vse svoje zaposlene, da bi jim sporočil pomembno oznanilo. Skupina Panasonic to imenuje Meichi, razodetje našega korporativnega poslanstva.

Ustanovitelj je dejal: "Naše poslanstvo v vlogi industrijalcev je premagati revščino in prinašati bogastvo družbi. Samo v ta namen bodo podjetja lahko uspevala."Tako kot je takrat na Japonskem voda prosto tekla iz pipe, bi morala biti cena blaga čim nižja. Z drugimi besedami, odprava revščine bo dosežena s proizvodnjo neizčrpne zaloge dobrin.

Vendar je pravi namen ustanoviteljeve filozofije o vodi, ki teče iz pipe, bil povzet z naslednjimi besedami, ki pričajo o cilju, ki ga je želel doseči: "Človeško srečo je mogoče ohraniti in povečati tako z materialnim kot z duhovnim bogastvom. Pravo srečo je mogoče doseči le, če se duhovni mir združi z neomejeno ponudbo materialnih dobrin."

Za uresničitev tega poslanstva je ustanovitelj zastavil 250-letni načrt, sestavljen iz desetih zaporednih faz po 25 let, s ciljem doseči "deželo miru in blaginje", torej idealno družbo. Vendar se načrt ne bi smel končati po prvih 250 letih, ampak bi ga bilo treba podaljšati za naslednjih 250 let in si prizadevati za višje ideale na način, primeren za to obdobje.

Čeprav je bila filozofija vode, ki teče iz pipe, oblikovana pred približno 90 leti, je cilj doseganja materialnega in duhovnega bogastva enako veljaven v današnjem svetu.

Pravzaprav so številne družbe, zlasti tiste v razvitih državah, polne materialnih dobrin, a glede na hitro uničevanje okolja in izčrpavanje energetskih virov smo lahko zelo zaskrbljeni, da naši otroci, vnuki in prihodnje generacije morda ne bodo mogli uživati v bogatem življenju, ki ga poznamo zdaj.

Doslej smo se s poslovanjem ukvarjali predvsem z vidika povečevanja materialnega izobilja z dobavo blaga. Vendar to še zdaleč ni idealna družba, ki si jo je zamislil naš ustanovitelj. Pa vendar se zdaj ne moremo vrniti v preteklost. Ponovno si moramo zamisliti idealno družbo, kjer vlada tako materialno kot duhovno izobilje, in zakorakati naprej, da jo uresničimo.

Da bi uresničili našo idealno družbo, se moramo odločno ukvarjati s socialnimi vprašanji, ko se pojavljajo, in prispevati k njihovemu reševanju. Med njimi bi morali v 21. stoletju največjo prednost dajati globalnim okoljskim vprašanjem.

Skupina Panasonic je pred drugimi podjetji, leta 1991, sprejela svojo okoljsko listino, s to tematiko pa se spopadamo že vrsto let. Če želimo biti podjetje, ki je vodilno pri reševanju okoljskih vprašanj, moramo še naprej sprejemati proaktivne korake z različnih zornih kotov, vključno z zmanjševanjem škode za okolje zaradi naših izdelkov in storitev ter zmanjšanjem količine energije, ki jo uporabljamo v proizvodnih dejavnostih.