Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 3. Osnovni cilj upravljanja

Namen poslovanja skupine Panasonic in njeno poslanstvo sta od razglasitve Meichija ostala nespremenjena, osnovni cilj upravljanja pa to filozofijo natančno zajame. Je vodilo za vse naše vodstvene dejavnosti in hkrati primarna osnova za določanje poti, po kateri naj gre podjetje.

Ker se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot industrijalci, se bomo s svojimi poslovnimi dejavnostmi posvetili napredku in razvoju družbe ter blaginji ljudi, s čimer bomo izboljševali kakovost življenja po vsem svetu.

Z drugimi besedami, kot industrialci bomo neutrudno opravljali to poslanstvo, da bi prispevali k razvoju družbe.

Vsak dan si moramo še naprej prizadevati za napredek tako, da družbi zagotavljamo izdelke in storitve brez primere za izboljšanje blaginje in kakovosti življenja ljudi po vsem svetu.