Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 8. Samostojno odgovorno upravljanje

V skupini Panasonic za upravljanje niso odgovorni le višji vodstveni delavci. Vsi zaposleni se morajo smatrati za svojega vodjo in biti samostojno odgovorni za svoje delo, ob tem pa slediti politiki podjetja. To je temeljni koncept samostojnega odgovornega upravljanja.

V vseh naših organizacijah, ki temeljijo na filozofiji in politikah korporativnega upravljanja, bi moral vsak od nas prevzeti odgovornost za svoje delo in ga neutrudno izboljševati. Samostojno odgovorno upravljanje je eden od temeljev vodenja skupine Panasonic, prav tako pa predstavlja kulturo, ki hrani naše človeške vire.

Bistvo zagotavljanja samostojnega odgovornega upravljanja v poslovanju je po besedah ustanovitelja: "Najprej morajo menedžerji sami začutiti svoje poslanstvo in filozofijo upravljanja in se nanju vedno sklicevati in ju vcepljati svojim zaposlenim," ter "Menedžerji se ne bi smeli bati obsežnega prenašanja pooblastil na svoje zaposlene. Dovolite jim, da delajo na podlagi lastne odgovornosti in pooblastil."

Ko se lahko kot ljudje sami prepričamo o svojem delu in njegovem pomenu, nas to močno napolni z energijo. Tako motivirani lahko proaktivno izkoristimo svoje prednosti z združevanjem znanja in izboljšavami. Zato bi si morali nadrejeni prizadevati ustvariti takšno motivacijo, ko delo prenesejo na svoje podrejene. Tako bodo vsakemu posamezniku omogočili občutek izpolnjenosti pri njegovem delu, ki bo pripeljal do veselja in sreče. To je temeljni koncept samostojnega odgovornega upravljanja.

Ustanovitelj je z izrazom "podjetništvo zaposlenih" opisal, kako naj zaposleni pristopijo k svojemu delu. Pozval jih je, naj prevzamejo miselnost, da so predsedniki ali lastniki lastnega neodvisnega podjetja, in naj s tem v mislih pristopijo k svojemu delu, svojemu gledanju na stvari in odločanju.

Pri uveljavljanju načela podjetništva zaposlenih je bistveno, da ima vsak od nas pri opravljanju svojih dolžnosti ta občutek odgovornosti, da vse svoje sposobnosti posveti ustvarjanju boljših poti in sredstev, jih pogumno uresničuje in si prizadeva za doseganje boljših rezultatov.

Morimasa Ogawa, nekdanji predsednik Matsushita Housing Products, se je pridružil podjetju z mikrovalovnimi pečicami na začetni stopnji in omogočil, da se je razvilo v globalno podjetje. Dejal je, da morajo imeti posamezni zaposleni občutek samojstojne odgovornosti. Z dosledno uporabo te miselnosti se vsi posvetimo svojemu delu.

Ko je ustanovitelj mladim kadrom razlagal koncept podjetništva zaposlenih, je samostojni poslovni subjekt primerjal s prodajalno rezancev. Zaposlene je pozval, naj imajo miselnost lastnika prodajalne rezancev, ki trdo dela pri prodaji rezancev, vsak dan sprašuje stranke za povratne informacije o okusu in jih na podlagi njihovih povratnih informacij izboljšuje. Omenil je, da bodo takšna prizadevanja in entuziazem nepogrešljivi tudi pri našem individualnem delu.

Tudi če ste član velike organizacije, ni dovolj, da samo opravljate delo, ki vam je dodeljeno, in sledite uveljavljenim sistemom in postopkom. Bistveno je, da vsak od nas še naprej razmišlja in se izpopolnjuje, da bi bili boljši.

V družbi, ki se nenehno spreminja in razvija, se naše stranke ne bodo še naprej odločale za nas, če bomo delovali izključno v skladu z lastnim načinom razmišljanja in perspektivami. Upoštevati moramo, da kar danes velja za najboljše, jutri več ne bo najboljše, in jutri moramo ustvariti to, kar bo za najboljše veljalo jutri. Na podlagi te miselnosti moramo vedno ciljati višje.

Sistem poslovne delitve, uveden leta 1933, je na konkreten način predstavljal koncept samostojnega odgovornega upravljanja. Sistem je neodvisna dobičkonosna organizacijska struktura, v kateri je celotno podjetje razdeljeno na poslovne oddelke po produktih, pri čemer je vsak oddelek odgovoren za vse od razvoja, proizvodnje in prodaje do upravljanja dobička in izgube. Poslovni sektorji so morali prevzeti odgovornost za lastno vodenje, kar je pripeljalo do razvoja direktorjev in zaposlenih poslovnih sektorjev. Tako je nastala današnja skupina Panasonic.