Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 4. Nazor podjetja in sedem načel

Nazor podjetja in sedem načel izražata naš odnos do načina, kako vsakodnevno opravljamo svoje delo kot zaposleni v skupini Panasonic.

Nazor podjetja: Napredek in razvoj je mogoče uresničiti le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem vsakega zaposlenega v našem podjetju. Združeni v duhu se zavezujemo, da bomo svoje korporativne dolžnosti opravljali predano, skrbno in pošteno.

Da bi s poslovanjem prispevali k razvoju podjetja, je nujno, da vsak dan iskreno sodelujemo in delujemo skupaj. Šele ko si vsaka organizacija zastavi svoje visoke cilje, ko jih njeni člani v celoti razumejo in jih ponotranjijo in ko timsko delo temelji na medsebojnem zaupanju, se lahko uresničijo cilji organizacije in končno razvoj družbe.

Doprinos k družbi: Ves čas se bomo ravnali po osnovnih ciljih upravljanja in zvesto izpolnjevali svoje dolžnosti, ki jih imamo kot industrijalci do skupnosti, v katerih delujemo.

Naše poslanstvo je, da s svojimi poslovnimi aktivnostmi prispevamo h globalnemu razvoju in blaginji ter harmoniji z globalnim okoljem, s ciljem uresničiti idealno družbo. Tega se moramo vedno zavedati, da se bomo lahko v vsakodnevnem delovanju osredotočali na dosego kakovosti, stroškov in storitev, ki jim ni para.

Pravičnost in poštenost: pravični in pošteni bomo pri vseh naših poslovnih in osebnih ravnanjih. Ne glede na to, kako nadarjeni in dobro obveščeni smo, brez osebne integritete si ne moremo zaslužiti spoštovanja drugih niti povečati lastnega samospoštovanja.

Družbene norme in pravila moramo upoštevati kot samoumevne, svoje dejavnosti pa moramo opravljati pošteno in nepristransko, brez sebičnosti. Pomembno je, da vedno ravnamo pošteno in z občutkom za pravičnost. Brez te miselnosti tudi tisti z bogatim znanjem in talentom niso kvalificirani za člane skupine Panasonic.

Sodelovanje in timski duh: združili bomo svoje sposobnosti za doseganje skupnih ciljev. Ne glede na to, kako nadarjeni smo kot posamezniki, bomo brez sodelovanja in timskega duha podjetje samo po imenu.

Še boljše rezultate bomo dosegali, če združimo moči in okrepimo timski duh. Pomembno je, da uporabimo različna mnenja in združimo različne osebnosti ter sodelujemo v duhu enotnosti. Ne glede na to, kako nadarjeno je osebje, ki ga zaposlujemo, brez tega ne bomo mogli pokazati svoje moči kot organizacija.

Neutrudno prizadevanje za izboljšave: Nenehno si bomo prizadevali, da izboljšamo svoje sposobnosti, s katerimi prispevamo k družbi s svojimi poslovnimi dejavnostmi. Samo s tem neutrudnim prizadevanjem lahko izpolnimo naš osnovni cilj upravljanja in pomagamo uresničiti trajni mir in blaginjo.

Da bi izpolnili svoje poslanstvo, se moramo čim bolj potruditi, premagovati težave in iti naprej. Ne glede na vrsto dela, ki ga opravljamo, se moramo vedno učiti, resno razmišljati in se po svojih najboljših močeh truditi, vse pa mora temeljiti na močnem občutku strasti, da se lahko pojavita nova ustvarjalnost in iznajdljivost ter prineseta nadaljnji napredek in izboljšave.

Vljudnost in ponižnost: Vedno bomo prijazni in skromni ter spoštovali pravice in potrebe drugih, da bi krepili zdrave družbene odnose in izboljšali kakovost življenja v naših skupnostih.

Spoštovati moramo vljudnost in biti pri svojem delu skromni. V vsakdanjem življenju je pomembno, da se trudimo do vseh biti spoštljivi, da se vzdržimo arogantnosti in smo pripravljeni kritično razmišljati o sebi.

Prilagodljivost: Svoje razmišljanje in vedenje bomo nenehno prilagajali spreminjajočim se razmeram okoli nas, pri čemer bomo pazili, da bomo delovali v skladu z naravo, da bomo zagotovili napredek in uspeh v svojih prizadevanjih.

Še naprej moramo pravilno dojemati in se prilagajati spremembam in razvoju družbe. V ta namen se je treba izogibati gledanju na stvari z ozke perspektive, temveč razumeti večje trende, ki so podlaga dogajanja, pa tudi njihovo bistvo.

S stvarmi se moramo soočiti z glavo in jih jemati takšne, kot so, jih obravnavati objektivno, da se ne bi ujeli v sebičnost in predsodke. Da bi se prilagodili družbi, ki nenehno napreduje in se razvija, ne smemo zanemariti potrebe po ohranitvi močne želje in si prizadevati za nenehen napredek.

Hvaležnost: ravnali bomo iz občutka hvaležnosti za vse koristi, ki smo jih prejeli, prepričani, da bo ta odnos vir neomejenega veselja in vitalnosti, ki nam bo omogočil premagovanje vseh ovir, na katere naletimo.

Naše vsakodnevno delo in življenje sta odvisna od podpore vseh vpletenih strani, pa tudi od mnogih drugih, vključno z našimi sodelavci, družinami in ljudmi v širši družbi. Pomembno je, da se za podporo, ki jo prejmemo, vedno zahvalimo z občutkom hvaležnosti.

Prispevanje k družbenemu napredku s hvaležnostjo drug do drugega in z željo po poplačilu številnim ljudem, ki so nam pomagali, nam bo dalo neizmerno veselje ter moč in pogum za premagovanje vseh težav.