Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 5. Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic

Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic je opredeljena kot praksa in miselnost, povezana z osnovnim ciljem upravljanja, nazorom podjetja in sedmimi načeli. Arataro Takahashi, nekdanji predsednik Matsushita Electric, ki je podpiral ustanovitelja med predvojno in povojno obnovo in širitvijo, je o praksi osnovne poslovne filozofije povedal naslednje.

V ostri konkurenci moramo biti pri svojem delu neprekosljivi. Če naše delo ustvarja izdelke, ki jih potrošniki z veseljem uporabljajo, bomo zagotovo videli nagrade. Če pa teh nagrad ne bomo poželi, bo to dokaz, da naše delo ni v skladu s tem standardom. Zato moramo analizirati in rešiti morebitne težave.

Naš cilj ni loviti dobiček ali širiti podjetje, temveč biti neprekosljivi pri svojem delu, tako da nas potrošniki izberejo tudi po skrbnem premisleku. Če bomo še naprej ustvarjali izdelke, ki bogatijo življenja ljudi in izboljšujejo življenjski slog, bomo zagotovo nagrajeni.

Če nas stranke ne cenijo, je nekaj bistveno narobe. Če to razumemo, lahko izvedemo vse potrebne reforme. Če iščemo izgovore in krivimo druge, na primer vztrajamo, da so pogoji poslovanja slabi ali da je trg v zmedi zaradi dampinga konkurentov, bo naše upravljanje zašlo na napačno pot.

V skladu s povedanim, če si prizadevamo za idealno družbo in želimo prispevati k razvoju družbe, moramo biti neprekosljivi po kakovosti, stroških in storitvah, da bodo stranke izbrale nas. Zato moramo neutrudno uvajati novosti in izboljševati, da dosežemo ta rezultat.

Če se izdelki ne prodajajo dobro, s svojimi izdelki ne prispevamo k razvoju družbe in ne moremo reči, da izpolnjujemo svojo dolžnost kot podjetje. V takem primeru ni sprejemljivo, da bi preprosto znižali prodajno ceno in izdelek prodali. Pomembno je, da v svojem delu najprej racionaliziramo stroške, izboljšamo kakovost in učinkovitost ter zagotovimo storitve brez primere.

Z drugimi besedami, dokler delujemo v skladu z osnovno poslovno filozofijo, se ne moremo izogibati reševanju problemov, kot so visoki stroški ter slaba kakovost in uspešnost, in si moramo prizadevati za racionalizacijo in izboljšanje položaja.

Seveda ni lahko zmanjšati stroškov ali izboljšati kakovosti in uspešnosti, a če smo odločni, da bomo temeljito upoštevali in izvajali temeljno filozofijo poslovanja, bodo zagotovo sledile inovacije in si bomo lahko še naprej neutrudno prizadevali za napredek.

Prav tako se moramo zavedati, da ima naše podjetje, ne glede na to, kako se naše poslovanje širi in raste organizacija, enak izvor in bistvo kot trgovina v zasebni lasti: nobeno podjetje ne more obstajati brez strank.

Leta 1935, ko je Matsushita Electric prešla v organizacijo delniške družbe, je ustanovitelj uvedel Osnovna notranja pravila, ki so med drugim določala:

Ne glede na to, kako velika bi organizacija Matsushita Electric lahko postala v prihodnosti, v svojem bistvu ostanite skromen trgovec. Zamislite si, da ste zaposleni v majhni trgovini. Bodite preprosti, varčni in ponižni pri opravljanju svojega dela.

Ustanovitelj je navedel naslednje tri temeljne zahteve, ki veljajo za trgovca.

  • Razume pomen trgovine
  • Bere srca drugih
  • V odnosu do drugih je ponižen

Vsak od nas mora v celoti razumeti, zakaj naše podjetje obstaja, bodite kar najbolj dovzetni za misli kupca, in nikoli ne pozabite biti ponižni in hvaležni.