Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 9. Participativno upravljanje s pomočjo kolektivne modrosti

Da bi zagotovili popolno izvajanje samostojnega odgovornega upravljanja, skupina Panasonic poudarja pomen prakticiranja podjetništva zaposlenih, s katerim zaposleni razvijajo miselnost, da so odgovorni za vodenje lastnega dela, ter pomen upravljanja s pomočjo združevanja modrosti vsakega posameznika. Ustanovitelj je nekoč izjavil, da je "najboljše upravljanje upravljanje, ki temelji na kolektivni modrosti."

Bistveno je, da vsakega od nas pri delu vodi miselnost avtonomne odgovornosti in da se vsak od nas še naprej izboljšuje, da bi dosegli delo, s katerim se drugi ne morejo kosati. Ne glede na to, kako sposoben je človek, pa obstaja meja modrosti ene osebe. Samozadovoljno upravljanje lahko deluje nekaj časa, vendar bo sčasoma povzročilo negativne učinke samopravičnosti in ne bo trajalo.

Namesto tega nam bo združevanje obsežne modrosti in hitro sprejemanje visokokakovostnih odločitev pomagalo, da bomo še naprej prispevali k družbi hitreje kot druga podjetja.

Pri združevanju kolektivne modrosti je pomembno, da nadrejeni sodelujejo s podrejenimi, da bi kar najbolje izkoristili njihove individualne prednosti. Da bi kar najbolj izkoristili talente vseh, morajo nadrejeni zaupati svojim podrejenim, nanje čim bolj prenesti odgovornost in pooblastila, redno zagotavljati ustrezne smernice in spodbujati podrejene k proaktivnosti in iznajdljivosti.

Nadrejeni bi morali odprto in iskreno pristopiti k priporočilom in predlogom svojih podrejenih ter si prizadevati, da jih čim bolj sprejmejo. Če predloga ni mogoče sprejeti, morajo nadrejeni to v celoti pojasniti, da podrejeni ne bodo izgubili motivacije in pobude ter bodo lahko delali bolj aktivno.

Korporativne in organizacijske politike nadrejeni posredujejo svojim podrejenim na način od zgoraj navzdol. Če pa nadrejeni le dajejo navodila in jim podrejeni le sledijo, organizacija ne bo napredovala. Poleg tega je nujna korporativna kultura odprte razprave, kjer lahko podrejeni svojim nadrejenim sporočijo vse, kar jim želijo povedati, od spodaj navzgor.

Tudi novozaposleni bi morali sami sebe obravnavati kot lastne vodje samostojnega poslovnega subjekta, od njih pa se zahteva, da prevzamejo podjetniško miselnost zaposlenih in proaktivno sodelujejo pri upravljanju, na primer s predlaganjem potrebnih izboljšav.

Prav tako je pomembno zbrati različna mnenja in vpoglede. Skupina Panasonic nagovarja stranke na vseh koncih sveta. Da bi nas stranke še naprej izbirale na globalnem trgu, ki se hitro razvija in napreduje, moramo v svoje delo vključiti različne poglede in vidike. Naša individualna raznolikost ustvarja različna mnenja in uvide, zato je bistveno, da sprejemamo in spoštujemo individualnost vsakega izmed nas.

Če izkoristimo potencial osebne raznolikosti, lahko združimo modrost in organizacija se lahko še naprej razvija. Z drugimi besedami, raznolikost vodi v večjo konkurenčnost. Da bi kar najbolje izkoristili raznolikost, bi morali nadrejeni razbiti ovire, ki stojijo na poti posameznim osebnostim, in podpreti te posameznike ter jim dati priložnost, da si postavljajo izzive.

Da bi v organizaciji cveteli komunikacija od spodaj navzgor in raznolikost, bi morali posamezniki čutiti, da lahko vedno povedo, kar je treba povedati. Ta pristop od spodaj navzgor bo namesto preprostega izvajanja vodstvenih direktiv, tudi z zadrževanjem tistega, kar je treba povedati, spodbudil zaposlene, da samostojno opozarjajo na težave na delovnem mestu ne glede na rang, odkrito razpravljajo o tem, kaj bi morala organizacija postati, in izmenjati ideje o tem, kako naprej. To je bistvo združevanja kolektivne modrosti.

Predpogoj za uporabo kolektivne modrosti je, da tako nadrejeni kot podrejeni pristopijo k situacijam objektivno, jih obravnavajo, kakršne so, ne da bi se ujeli v osebna čustva ali domneve. To pomeni, da je pomembno, da k delu pristopite s sunao (neujetim) umom.

Da bi nas stranke vedno izbrale, si podajmo roke, da bi dosegli neprimerljivo kakovost, stroške in storitve z izvajanjem participativnega upravljanja, ki temelji na pristni kolektivni modrosti, v vseh oddelkih skupine Panasonic.