Osnovna filozofija poslovanja skupine Panasonic 6. Osnovna filozofija poslovanja v praksi

Osnovno filozofijo poslovanja je mogoče ponotranjiti le z njeno uporabo. Nekdanji predsednik Arataro Takahashi je dejal: "Intelektualno razumevanje osnovne filozofije poslovanja prinese malo koristi. Da bi jo vzpostavili kot svoj neomajni temelj, je pomembno, da jo uporabljate v praksi in se je naučite s svojim telesom." Filozofijo je uporabil pri reformi in rasti številnih podjetij v skupini.

Ta razdelek pojasnjuje bistvene elemente, ki jih je treba razumeti kot zahteve za izvajanje osnovne filozofije poslovanja.

(1) Predstavljajte si prihodnost, ki bi jo želeli doseči, in sledite bistveni vrednosti za stranko

Naš cilj je vzpostaviti idealno družbo z materialnim in duhovnim bogastvom. To velja tudi za naša posamezna podjetja, od katerih si mora vsako zamisliti svojo idealno prihodnost in si jo prizadevati doseči.

Idealna prihodnost, ki jo tukaj omenjamo, ni razširitev sedanjega položaja, niti ni nekaj, o čemer razmišljamo izključno z lastne perspektive. Kakšno naj bi bilo življenje ljudi, družbe in globalnega okolja v prihodnosti in kako zagotoviti, da bodo naši otroci in vnuki lahko živeli v večjem obilju, tako v materialnem kot v duhovnem smislu? Predvideti moramo prihodnost, ki jo želimo uresničiti, takšno, ki postavlja ljudi v ospredje.

Če torej od tam računamo za nazaj, kako naj naše podjetje prispeva svoj delež? Kako se naj spremeni in izpopolni svojo konkurenčnost, da nam noben konkurent ne bo kos? In kakšne ukrepe je treba sprejeti, da bi to dosegli? Te stvari moramo premisliti in jih temeljito prenesti v prakso.

Da bi uresničili idealno prihodnost s pomočjo posebnih izdelkov in storitev našega poslovanja, moramo slediti bistveni vrednosti za stranke. Bistvena vrednost za stranke ni prizadevanje za pretirano zmogljivost ali kakovost, niti ne pomeni, da preprosto naredimo tisto, kar od nas zahteva stranka. Gre za to, da ostanemo resnično blizu strankam, preučimo bistvo njihovih težav in problemov ter njihovo prihodnost ter spoznamo, kaj je zanje resnično koristno.

Pozorno moramo prisluhnit svojim strankam in izboljšati svoje izdelke z njihovega stališča. Če želimo resnično biti blizu strankam, pomeni, da razmišljamo o tem, kako lahko v njihovo korist razvijemo prihodnji življenjski slog in družbo, ter se pogumno spoprimemo z izzivom doseganja tega.

Številna podjetja skupine Panasonic se razvijajo v skladu s tem pristopom. Kot primer vzemimo motorno industrijo. Ustanovitelj si je v tridesetih letih prejšnjega stoletja zamislil prihodnost, v kateri bo vsako gospodinjstvo v povprečju uporabljalo deset motorjev, in na podlagi te vizije je začel motorno podjetje. Hkrati si je postavil cilj, da bi širši javnosti ponudil radie, za polovico cene običajnih modelov, da bi ljudem omogočil lažji dostop do informacij, in uspel je prepoloviti stroške.

Pot v prihodnost, ki jo moramo doseči, bo dolga in naporna. Naš posel z motorji, ki smo ga začeli iz nič, je bil sprva tako neuspešen, da so se tudi znotraj podjetja našli tisti, ki so trdili, da je treba tovarno zapreti.

Vendar je nekdanji predsednik Arataro Takahashi vsem zaposlenim, ki so sodelovali v poslu z motorji, naročil, naj osnovno filozofijo poslovanja udejanjijo v praksi – da dosežejo neprimerljivo kakovost, stroške in storitve. Vsi v proizvodnem, inženirskem in prodajnem oddelku so se odzvali z neutrudnimi izboljšavami. Rezultat je bila linija motorjev, ki so bili tako priljubljeni, da jih poslovni oddelek ni mogel proizvesti dovolj hitro. Približno 20 let je trajalo, da so prišli do te točke, vendar je razvoj posla z motorji močno prispeval k nadaljnjemu razvoju poslovanja z gospodinjskimi aparati.

Na ta način si moramo v vsakem od naših podjetij zamisliti prihodnost, ki jo želimo doseči, in slediti bistveni vrednosti za stranke.

(2) Doseganje socialne pravičnosti ter sožitja in medsebojne blaginje

V svojem poslovanju moramo z vodstvenimi viri, ki nam jih je zaupala družba, ta sredstva pravilno uporabiti v korist družbe in v celoti izpolnjevati svoje odgovornosti do zadevnih strani.

Poleg tega, da ne kršimo zakonov in predpisov ter družbene morale, moramo vedno razmisliti, kaj je za družbo prav, pridobiti preverjeno modrost in jo udejanjiti. Ustanovitelj je pomen tega početja zajel z izrazom "socialna pravičnost". Neutrudno uresničevanje socialne pravičnosti, katerega predpogoj je varovanje telesnega in duševnega zdravja naših zaposlenih, bo prispevalo k resničnemu razvoju družbe, industrije in naših poslovnih partnerjev.

Poleg tega si moramo v tesnih odnosih, ki jih razvijamo pri poslovanju z našimi dobavitelji materiala, s podizvajalci in pogodbenimi podjetji, ki podpirajo naše poslovanje, ter povezanimi maloprodajnimi in prodajnimi zastopniki, ki prodajajo naše izdelke, prizadevati za uresničitev vzajemne blaginje in razvoja.

Kot partnerji, ki si prizadevajo za razvoj družbe, je bistvenega pomena odprta razprava in medsebojno razumevanje med temi povezanimi stranmi ter medsebojno ozaveščanje na področju izdelkov, tehnologije in izboljšav procesov. Na ta način lahko vsaka stranka igra večjo vlogo v družbi, s sodelovanjem ob ohranjanju avtonomije in medsebojno podporo, ki ustvarja skupno moč. To je temeljno stališče skupine Panasonic glede sobivanja in medsebojne blaginje.

(3) Odprava izgub, nedelovanja in predelav

Z vidika našega dobička, kot je navedeno pod 1. V skladu s poslanstvom podjetja je treba gledati na stanje v minusu kot na greh. Tudi če podjetje ustvarja znaten dobiček, vendar ga pestijo prekomerne izgube in nedelovanje, potem preprosto izgublja priložnosti za ustvarjanje višjih dobičkov. Posledično zamudimo priložnost za zaslužek, ki bi ga morali deliti z zaposlenimi, delničarji in družbo, kar nam omogoča, da prispevamo k širšemu krogu strank in družbi prihodnosti. Tudi v tem pogledu se takšni pogoji štejejo tudi za greh.

Tako je očitno, da je biti v minusu greh, poleg tega pa je tudi prisotnost izgub, nedelovanja in potrebe po predelavi v poslu sama po sebi greh. Ne glede na to, kako majhno je delo vsakega posameznika, obstaja v korist ljudi v družbi in je vedno povezano z razvojem družbe.

V tem smislu v naših poslovnih dejavnostih ne bi smelo biti niti trohice potrate. Vsak dan se mora vsak od nas zavedati vsake sekunde ali vsake posamezne izgube in narediti izboljšave, da jih odpravimo. Zato si moramo vedno prizadevati, da bi delali po svojih najboljših močeh, pri čemer bi morali razumeti, da tudi če naše delo vključuje en sam vijak ali list papirja, mora naše delo voditi k razvoju družbe.

Seveda se način opravljanja dela spreminja s časom, a v vsakem obdobju moramo povečati hitrost dela in poslovanja, okrepiti konkurenčnost naših operativnih front in tako prispevati k družbi s temeljitim odpravljanjem izgub, nedelovanja in predelave.

(4) Odziv na spremembe v družbi

Družba se spreminja vsak dan, hitrost sprememb pa se vsako leto povečuje. Kot posledica takšnih sprememb nekatere stvari nazadujejo in izginjajo, druge se na novo rojevajo, a na splošno se družba nenehno razvija in napreduje.

V zadnjih letih so se zaradi negativnih učinkov razvoja pojavila številna družbena vprašanja, kot so globalna okoljska vprašanja. Če se zavedamo, da je treba takšna vprašanja rešiti in si prizadevamo za boljši odziv ali novo pot, lahko rečemo, da se naša družba še naprej razvija in se spreminja iz dneva v dan. Ustanovitelj je verjel, da načelo "rasti in razvoja" velja za vse stvari na svetu.

V vsakem od naših podjetij si prizadevamo zamisliti prihodnost, ki jo je treba uresničiti, predvideti prihodnost naših strank in ponuditi izdelke in storitve, ki jim resnično koristijo, da bi uresničili idealno družbo z materialnim in duhovnim bogastvom. Medtem ko si za to prizadevamo, se soočamo s spremembami, ki ne predstavljajo le priložnosti, ampak tudi grožnje.

Pomembno je, da na spremembe in znake sprememb ne gledamo površinsko, temveč da se s situacijo, kakršna je, soočimo neposredno in objektivno, in nato poskušamo razumeti glavne trende, ki ji botrujejo. Za spopadanje s spremembami moramo upoštevati celo možnost, da zavržemo metode, ki so se do zdaj izkazale za učinkovite.

Imeti moramo pogum, da zavržemo tisto, kar bi bilo treba zavreči, in začeti vsak dan z novim odnosom in novimi načini delovanja. Ta odnos bo od nas zahteval, da spremljamo družbene spremembe in da z navdušenjem še naprej zahtevamo vse od sebe.