Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 2. Η Αποστολή του Ομίλου Panasonic και Τι Πρέπει Να Κάνουμε Τώρα

Ο ιδρυτής συνέχισε να αναρρωτιέται την πραγματική αποστολή των επιχειρήσεων και στις 5 Μαΐου 1932, συγκέντρωσε όλους τους εργαζόμενούς του για να πραγματοποιήσει μια ισχυρή διακήρυξη. Στον Όμιλο Panasonic αυτό αναφέρεται ως Meichi, η αποκάλυψη της εταιρικής μας αποστολής.

Ο ιδρυτής ανάφερε, "Αποστολή μας ως βιομήχανοι είναι να υπερβούμε τη φτώχεια και να προσφέρουμε πλούτο στην κοινωνία. Μόνο με αυτόν τον σκοπό θα επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να προοδεύσουν." Όπως το νερό ύδρευσης στην Ιαπωνία εκείνο τον καιρό, που έτρεχε ελεύθερα από τη βρύση, η τιμή των αγαθώς θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη δυνατή. Με άλλα λόγια, η εξάλειψη της φτώχειας θα επιτευχθεί με την παραγωγή μιας ανεξάντλητης παροχής προϊόντων.

Ωστόσο, η πραγματική πρόθεση, όπως περιέχεται στην Φιλοσοφία του Νερού Ύδρευσης, εκφράστηκε από τις ακόλουθες λέξεις, που υποδεικνύουν τον στόχο τον οποίο επιδίωκε: "Η ανθρώπινη ευτυχία μπορεί να διατηρηθεί και να βελτιωθεί τόσο μέσω της υλικής, όσο και της πνευματικής αφθονίας. Μόνο όταν η πνευματική ειρήνη του νου συνδυάζεται με απεριόριστη παροχή αγαθών, μπορεί να επιτευχθεί η πραγματική ευτυχία."

Για να επιτευχθεί η αποστολή αυτή, ο ιδρυτής ξεκίνησε ένα πλάνο διάρκειας 250 ετών, που αποτελείται από διαδοχικές φάσεις των 25 ετών, με στόχο την επίτευξη μιας "γης ειρήνης και ευημερίας", που αποτελεί την ιδανική κοινωνία. Επιπλέον, το πλάνο δεν πρέπει να ολοκληρωθεί μετά τα πρώτα 250 έτη, αλλά αντίθετα να επεκταθεί και στα επόμενα 250 έτη, σε μια προσπάθεια επίτευξης υψηλότερων ιδανικών, με κατάλληλο τρόπο για την εποχή.

Παρότι η Φιλοσοφία του Νερού Ύδρευσης δημιουργήθηκε πριν από 90 χρόνια, ο στόχος της επίτευξης υλικής και πνευματικής αφθονίας παραμένει εξίσου έγκυρος στον κόσμο σήμερα.

Πράγματι, σε πολλές κοινωνίες, ιδίως σε ανεπτυγμένα κράτη, υπάρχει αφθονία υλικών αγαθών, όμως ιδίως εν όψει της ταχύτατα επιδεινούμενης καταστροφής και εξάντλησης των ενεργειακών πόρων, υπάρχει μεγάλη ανησυχία πως τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και οι γενιές που θα ακολουθήσουν, ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη εύπορη ζωή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή.

Μέχρι στιγμής, ασχολούμαστε με τις επιχειρήσεις κυρίως με την προοπτική την αύξησης της υλικής αφθονίας, μέσω της παροχής αγαθών. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από την ιδανική κοινωνία την οποία οραματίστηκε ο ιδρυτής μας. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να οραματιστούμε μια ιδανική κοινωνία, μία με υλική και πνευματική αφθονία και να προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.

Για να πραγματοποιήσουμε την ιδανική μας κοινωνία, θα πρέπει να αναφερθούμε σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς αυτά προκύπτουν και να συμβάλουμε στην υλοποίησή τους. Από αυτά, τα ζητήματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα τον 21ο αιώνα.

Ο Όμιλος Panasonic δημιούργησε το δικό του Τμήμα Περιβάλλοντος το 1991 πριν από άλλες εταιρίες και ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και χρόνια. Προχωρώντας, προκειμένου να αποτελέσουμε μια επιχείρηση που πρωτοστατεί στα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε προληπτικά βήματα από πληθώρα προοπτικών, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της ζημιάς στο περιβάλλον από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική διαδικασία.