Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 5. Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic

Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic προσδιορίζεται ως η πρακτική και η νοοτροπία που σχετίζεται με αυτή, ο Βασικός Στόχος Διοίκησης, το Εταιρικό Δόγμα και οι Επτά Αρχές. Ο Arataro Takahashi, πρώην Πρόεδρος της Matsushita Electric, ο οποίος υποστήριξε τον ιδρυτή κατά την προπολεμική και μεταπολεμική περίοδο ανασυγκρότησης και επέκτασης, είχε τα ακόλουθα να πει για την πολιτική της Βασικής Επιχειρηματικής Φιλοσοφίας.

Εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού, θα πρέπει να είμαστε ασυναγώνιστοι στη δουλειά μας. Εάν η δουλειά μας παρέχει προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές χαίρονται να χρησιμοποιούν, τότε σίγουρα θα δούμε επιβραβεύσεις. Εάν, όμως, αποτύχουμε να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη αυτά, αυτό θα αποτελεί απόδειξη πως η εργασία μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το επίπεδο. Συνεπώς, θα πρέπει να αναλύσουμε και να λύσουμε τα όποια προβλήματα προκύψουν.

Στόχος μας είναι να μην κυνηγάμε τα κέρδη ή να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας, αλλά να είμαστε ασυναγώνιστοι στη δουλειά μας, ώστε οι καταναλωτές να μας επιλέγουν ακόμη και ύστερα από προσεχτική σκέψη. Εάν συνεχίσουμε να δημιουργούμε προϊόντα που ενισχύουν τις ζωές των ανθρώπων και βελτιώνουν τη ζωή τους, τότε σίγουρα θα ανταμειφθούμε.

Όταν οι πελάτες δεν μας εκτιμούν, τότε κάτι σημαντικό πάει στραβά. Εάν το κατανοήσουμε αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Εάν δημιουργούμε δικαιολογίες και ρίχνουμε το φταίξιμο σε άλλους, όπως το να επιμένουμε πως οι συνθήκες της επιχείρησης είναι άσχημες ή πως η αγορά βρίσκεται σε σύγχυση λόγω των ανταγωνιστών, η διοίκησή μας θα χάσει τον προσανατολισμό της.

Όπως υποδεικνύουν οι λέξεις αυτές, στοχεύοντας στην ιδανική κοινωνία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας, θα πρέπει να είμαστε ασυναγώνιστοι σε ποιότητα, κόστος και υπηρεσίες, ώστε οι πελάτες να επιλέγουν εμάς. Συνεπώς, θα πρέπει να καινοτομούμε ακατάπαυστα και να βελτιωνόμαστε ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα.

Εάν τα προϊόντα δεν πουλήσουν καλά, δεν συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω των προϊόντων μας και δεν μπορούμε να πούμε πως εκπληρώνουμε το καθήκον μας ως επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι αποδεκτό να χαμηλώνουμε απλά την τιμή πώλησης προκειμένου να πουλήσουμε το προϊόν. Είναι σημαντικό πρώτα να εργαστούμε ώστε να εξορθολογικεύουμε το κόστος, να βελτιώνουμε την ποιότητα και την απόδοση, αλλά και να παρέχουμε απαράμιλλες υπηρεσίες.

Με άλλα λόγια, όσο συνεχίζουμε σύμφωνα με την Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία, δεν μπορούμε να αποτύχουμε να ασχοληθούμε με προβλήματα όπως το υψηλό κόστος και η φτωχή ποιότητα και απόδοση και θα πρέπει να προσδοκούμε να εξορθολογικεύουμε και να βελτιώνουμε την κατάσταση.

Φυσικά, δεν είναι εύκολο να περιοριστεί το κόστος ή να βελτιωθεί ή ποιότητα και απόδοση, αλλά όπου υπάρχει αποφασιστικότητα να ακολουθήσει κανείς και να δοκιμάσει την Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία, με την καινοτομία να ακολουθεί και να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε ακατάπαυστα να πραγματοποιούμε τις σωστές προσπάθειες επίτευξη προόδου.

Θα πρέπει επίσης να το αναγνωρίσουμε πως, ανεξάρτητα από το πως επεκτείνεται η επιχείρηση και ο οργανισμός μας, η επιχείρησή μας έχει την ίδια προέλευση και ουσία ως ένα ιδιωτικό κατάστημα: δεν μπορούν να υπάρξουν επιχειρήσεις χωρίς πελάτες.

Το 1935, όταν η Matsushita Electric πραγματοποιούσε τη μετάβαση προς έναν εταιρικό οργανισμό με κοινούς μετόχους, ο ιδρυτής δημιούργησε τους Βασικούς Εσωτερικούς Κανόνες, που ανέφεραν εν μέρει:

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ενδέχεται να γίνει στο μέλλον η Matsushita Electric, θα διατηρήσει την στάση του. Σκεφτείτε ότι απασχολείστε σε ένα μικρό κατάστημα. Να είστε απλοί, λιτοί και ταπεινοί καθώς κάνετε τη δουλειά σας.

Ο ιδρυτής ανέφερε, επίπλέον, τις ακόλουθες τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις του να είναι κανείς έμπορος.

  • Κατανόηση της σημασίας του εμπορίου
  • Ανάγνωση της καρδιάς των άλλων
  • Κατανόηση της πλήρους ταπεινότητας έναντι των άλλων

Καθένας από εμάς οφείλει να κατανοήσει πλήρως τον λόγο ύπαρξης των επιχειρήσεών μας, να μην υστερεί καθόλου όσον αφορά το τι σκέφτονται οι πελάτες και πάντα να θυμάται να είναι ταπεινός και ευγνώμων.