Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 10. Αναπτύσσοντας Ανθρώπους και Αξιοποιώντας στο Έπακρο τις Δυνατότητές Τους

​(1) Πως ο Όμιλος Panasonic αξιολογεί τους ανθρώπους

Η συνολική ισχύς μιας εταιρείας αποτελεί το άθροισμα της δύναμης των εργαζομένων. Συνεπώς, για να αυξηθεί η συνολική δύναμη της εταιρίας, θα πρέπει καθένας από εμάς να προσδιορίσει τι χρειάζεται στην εργασία μας και να ασκήσουμε ανεξάρτητα τις πλήρεις δυνατότητές μας για την πραγματοποίηση βελτιώσεων.

Μόνο όταν οι στόχοι των εργαζομένων και η κατεύθυνση της εταιρείας ευθυγραμμίζονται και οι στόχοι της εταιρείας αποτελούν μια επέκταση των στόχων του κάθε εργαζομένου, οι προσπάθειες του κάθε εργαζομένου έχουν τη δυνατότητα να συνδυαστούν, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να πραγματοποιήσει ασυναγώνιστη δουλειά, η οποία επιλέγεται από τους πελάτες.

Για να γίνει αυτό εφικτό, οι προϊστάμενοι θα πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των μοναδικών ικανοτήτων του κάθε υφισταμένου και να προσπαθούν να κάνουν τα ατομικά τους δυνατά στοιχεία να λάμψουν, ώστε να μπορούν να ασκήσουν τις ικανότητές τους με ένα αίσθημα εκπλήρωσης. Ταυτόχρονα, οι υφιστάμενοι αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να πιστεύουν στις δικές τους δυνατότητες και να συνεχίζουν να αυτοβελτιώνονται.

Καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Ομίλου Panasonic. Η ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας εξαρτάται από τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά καθενός από εμάς.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το θεμέλιο της διοίκησής μας είναι να καλλιεργήσουμε και να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που μας εμπιστεύεται η κοινωνία. Όπως ανέφερε ο ιδρυτής, "Μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της."

"Μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της.": Σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η εξεύρεση του κατάλληλου ανθρώπου αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη. Ανεξάρτητα από το πόσο διακεκριμένη είναι η ιστορία ή η παράδοση κάποιας εταιρείας, η αδυναμία εύρεσης ανθρώπων ικανών να συνεχίσουν αυτή την παράδοση θα οδηγήσει τελικά στην παρακμή της εταιρείας. Οι οργανισμοί και οι μέθοδοι διοίκησής τους είναι πολύ σημαντικές, φυσικά, ωστόσο οι άνθρωποι είναι αυτοί που τους προσφέρουν ζωή... Έτσι, η διοίκηση επιχειρήσεων αφορά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την καλλιέργεια ισχυρού ανθρώπινου δυναμικού και την ενθάρρυνση τους να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους.

(2) Ενίσχυσε τις δικές σου ικανότητες

Ως μέλη του Ομίλου Panasonic, πρέπει πάντα να πραγματοποιούμε σωστές κρίσεις αξιολόγησης με ένα sunao (απαγίδευτο) μυαλό σύμφωνα με τη Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας μέσω αυστηρής καθημερινής εξάσκησης και ταπεινού προβληματισμού για τις εμπειρίες μας.

Ειδικότερα, οι Επτά Αρχές αποτελούν μια κατευθυντήρια γραμμή για την αυτο-ανάπτυξη ως μέλος του Ομίλου Panasonic. Την ίδια στιγμή, αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για μια καλύτερη ζωή ως βιομήχανοι οι οποίοι φιλοδοξούν να συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη. Ο πρώην Πρόεδρος Arataro Takahashi εξήγησε τη σημασία της εφαρμογής των Επτά Αρχών όπως αναφέρεται παρακάτω.

Οι Επτά Αρχές αποτελούν το θεμέλιο της Βασικής Επιχειρηματικής Φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, τα περιεχόμενα της "Συμβολής στην κοινωνία" αποτελούν την ενσάρκωση του ίδιου του Βασικού Στόχου Διοίκησης και η εφαρμογή αυτού με συγκεκριμένο τρόπο σημαίνει να κάνει εργασία που είναι ασυναγώνιστη από άποψη ποιότητας, κόστους και εξυπηρέτησης και η οποία επιλέγεται από οι πελάτες. Έχοντας κατανοήσει το συγκεκριμένο, οφείλουμε να αναλογιζόμαστε συνεχώς εάν τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζουμε συνεισφέρουν πραγματικά στην κοινωνία και αν η τρέχουσα προσέγγισή μας για την παραγωγή τους είναι η κατάλληλη. Οι προβληματισμοί αυτοί και οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται σε καθημερινή βάση. Μέσω της συγκέντρωσής τους, δημιουργείται η πρωτοτυπία και η ευρηματικότητα και η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται στην πραγματική μας δουλειά. Συνεπώς, χωρίς μια καθαρή βασική πολιτική, είναι αδύνατο να αναπτυχθούν οι άνθρωποι.

Μια εταιρία έχει την υποχρέωση ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της έγκαιρα και σε σωστό τρόπο. Την ίδια ώρα, καθένας από εμάς διαθέτει τη φιλοδοξία να συνεχίσει να προσπαθεί προκειμένου να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους.

(3) Πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων

Ο ιδρυτής υπέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στον Όμιλο Panasonic με τη φράση, "Ανάπτυξε τους ανθρώπους πριν παράξουν προϊόντα." Πίστευε πως η παραγωγή καλών αγαθών θα πρέπει να προηγείται αναπτύσσοντας το είδος των ανθρώπων που είναι απαραίτητοι.

Πως λοιπόν αναπτύσσουμε ανθρώπινους πόρους και αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητές τους; Η βασική ιδέα είναι να αναπτύξουμε προσωπικό το οποίο θα μας εμπιστευτεί η κοινωνία, που κατανοεί πλήρως τη Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία, εργαζόμενο ειλικρινα με βάση τις πολιτικές αυτές, στοχάζεται ταπεινά και συνεχίζει να αγωνίζεται για βελτίωση καθημερινά.

Αυτό που είναι πιο σημαντικό στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων είναι να εμπιστευόμαστε δουλειά στους υφιστάμενούς μας χωρίς δισταγμό. Αυτή είναι επίσης η ουσία της αυτόνομης υπεύθυνης διοίκησης. Οι άνθρωποι γαλουχούνται σε επιχειρησιακές πρώτες γραμμές και προκειμένου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, πρέπει να μάθουν εργαζόμενοι, σκεπτόμενοι και λαμβάνοντας δράση ανεξάρτητα.

Το να εμπιστεύεται κανείς εργασία σε υφισταμένους δεν σημαίνει την ανάθεση καθηκόντων αδιακρίτως. Έχοντας κατά νου την ανάγκη να φέρουν την τελική ευθύνη, οι ανώτεροι οφείλουν να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους να σκέφτονται και να βελτιώνονται αυτόνομα. Είναι σημαντικό να μην διδάσκουμε τα πάντα στους υφισταμένους μας, αλλά να επικοινωνούμε μαζί τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν, να συνειδητοποιήσουν και να εσωτερικεύσουν τα μαθήματα που μαθαίνουν.

Παρότι ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζετε σκληρά τους υφιστάμενούς σας για χάρη των δικών τους αναγκών, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τους συμπεριφέρεστε με ειλικρίνεια και στοργή, ώστε να μπορούν να σας εμπιστεύονται και να εργάζονται για τη δική τους ανάπτυξη με αίσθημα ασφάλειας.

Καθώς εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας προς τους ανώτερους πραγματοποιώντας αναθέσεις με άγρυπνο μάτι, οφείλετε επίσης να οδηγείτε τους υφισταμένους σας σκεπτόμενοι βαθιά τους μελλοντικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Υπάρχουν επίσης πράγματα τα οποία οι υφιστάμενοί σας μπορούν να σας διδάξουν και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δική σας ανάπτυξη ως ανώτερου.

Ένα παράδειγμα αυτής της πρακτικής αποτελεί η δημιουργία του Εργοστασίου Saga. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο ξηρών μπαταριών στην περιφέρεια Saga για την Kyushu Matsushita Electric, ο πρώην πρόεδρος Arataro Takahashi επέλεξε δύο νεαρούς υπαλλήλους περίπου 30 ετών χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εγκατάσταση εργοστασίων και τους εμπιστεύτηκε τα πάντα, από την κατασκευή του νέο κτιρίου και των εγκαταστάσεων έως την έναρξη της κατασκευής.

Ο Takahashi μετέφερε μόνο τις βασικές οδηγίες χωρίς λεπτομερείς όρους, αλλά επέβαλε επίσης αυστηρές απαιτήσεις, όπως η εντολή στους δύο υπαλλήλους να μειώσουν τον προτεινόμενο προϋπολογισμό κατασκευής τους στο μισό. Ως αποτέλεσμα της σκληρής τους δουλειάς και εφευρετικότητας, κατάφεραν να χτίσουν το εργοστάσιο με λιγότερα χρήματα από τον αρχικό προϋπολογισμό. Ως διευθυν΄τες, συνέχισαν να συμβάλουν στην εγκατάσταση εργοστασίων στο εξωτερικό και στη διοίκηση του όμιλου επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί την πιο σημαντική δουλειά του προϊστάμενου. Ο Όμιλος Panasonic σκοπεύει να συνεχίσει τη συμβολή του στην κοινωνική πρόοδο, εργαζόμενος με στόχο μια ιδανική κοινωνία. Παρότι μπορείτε να δημιουργήσετε μακροπρόθεσμα ιδανικά και στόχους, η περίοδος της ενασχόλησής σας με την επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί φευγαλέα. Ως εκ τούτου, από την προοπτική της διατήρησης της επιχείρησης ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, οι προϊστάμενοι οφείλουν να εκπαιδεύουν τους υφισταμένους τους, καθώς η επιχείρηση πρέπει τελικά να μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά.

Εσείς ως προϊστάμενοι θα πρέπει να γνωρίζετε πως έχετε την ευθύνη να καθοδηγείτε τους υφισταμένους σας, που μας τους έχει εμπιστευτεί η κοινωνία, για να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Καθώς η κοινωνική εξέλιξη επιταχύνεται, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως η συμβατικές προσεγγίσεις θα έχουν αποτέλεσμα στην επόμενη γενιά. Συνεπώς, θα πρέπει να βοηθήσετε τους υφισταμένους σας ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαχειριζονται με ευελιξία διάφορες δυσκολίες όταν έχουν κάποια θέση ευθύνης.

Οι προκάτοχοί μας στην Panasonic μας έχουν αφήσει πολύτιμες συμβουλές αναφορικά με την ανάπτυξη των ανθρώπων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο έπακρο. Ελπίζουμε να τις εφαρμόσετε στην ανάπτυξη των ανθρώπιων πορων και στη δική σας προσωπική εξέλιξη.