Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic

Εισαγωγή

Σε όλες της τις εταιρικές δραστηριότητες, ο Όμιλος Panasonic προσπαθούσε πάντα να τηρήσει τη διοικητική φιλοσοφία που καθιέρωσε ένας από τους ιδρυτές μας, ο Konosuke Matsushita. Μοιραζόμενοι τις βάσεις της διοικητικής μας φιλοσοφίας - τον Βασικό Στόχο Διοίκησης, το Εταιρικό Δόγμα και τις Επτά Αρχές-με τους πελάτες μας, τους εταιρικούς μας συνεργάτες και τους μετόχους μας, έχουμε αφιερώσει τον εαυτό μας στη δράση ανάλογα με την φιλοσοφία μας και ζητήσαμε επίσης από τους εμπλεκόμενους να διαπιστώσουν εάν η δέσμευσή μας έχει πραγματικά εκπληρωθεί.

Στη συνεχή μας αναζήτηση για πλήρως αυτόνομη, υπεύθυνη διαχείριση, πρόκειται να μεταβούμε σε ένα νέο σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης. Η Βασική Διοικητική Φιλοσοφία αποτελεί τη βάση των ενεργειών μας που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της κοινωνίας ή την αποφασιστικότητά μας να "αφιερώσουμε τους εαυτούς μας στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της ευεξίας των ανθρώπων, μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτόν την ποιότητα ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο" όπως αναφέρεται στον Βασικό Στόχο Διοίκησης. Τώρα, για πρώτη φορά σε περίπου 60 χρόνια, ενημερώσαμε σε σημαντικό βαθμό της Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καθένας από εμάς στον Όμιλο Panasonic θα πρέπει να μεγιστοποιήσει και να επιδείξει τις ικανότητες και δεξιότητες του, να προσδιορίσει με σαφήνεια την ιδανική τελική κατάσταση, να μοιραστεί απόψεις που πρέπει να μοιράζεται με άλλους, να πραγματοποιεί υψηλής ποιότητας αποφάσεις ταχύτατα, ενσωματώνοντας διαφορετικές αποφάσεις από διαφορετικούς εργαζομένους και να πραγματοποιεί συνεχώς βελτιώσεις. Κάνοντάς το αυτό, στόχος μας είναι να μην έχουμε συναγωνισμό στη συνεισφορά μας προς τους πελάτες μας και την κοινωνία. Οφείλουμε πάντα να έχουμε μια τίμια ματιά στην τρέχουσα κατάσταση και εάν υπάρχει κάποια σύγκρουση με την κατεύθυνση της κοινωνίας ή εάν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος, δεν θα διστάσουμε να επιλέξουμε εγκαίρως έναν νέο και καλύτερο δρόμο. Η αναθεώρηση της Βασικής Επιχειρηματικής Φιλοσοφίας σκοπό έχει την ενίσχυση των θεμελιωδών πολιτικών της νοοτροπίας και της δράσης που ακολουθούμε πάντα στην Panasonic.

Θα μοιραστούμε αυτή τη Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία μαζί σας και θα δηλώσουμε την αφοσίωσή μας όσον αφορά την εφαρμογή της. Ο κάθε εργαζόμενος θα συνεχίσει να δρα με τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις σας και έτσι ο Όμιλος Panasonic θα επιταχύνει την πρόοδό του προς την πραγματοποίηση μιας ιδανικής προσφοράς για την κοινωνία, με υλική και πνευματική ευημερία.

Yuki Kusumi, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου
1 Οκτωβρίου 2021