Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 8. Αυτόνομη Υπεύθυνη Διοίκηση

Στον Όμιλο Panasonic, η διοίκηση δεν αποτελεί αποκλειστικά την ευθύνη των ανώτερων στελεχών. Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να βλέπουν τον εαυτό τους ως τον διευθυντή τους και να είναι ανεξάρτητα υπεύθυνοι για τη δουλειά τους, ακολουθώντας τις πολιτικές της εταιρίας. Αυτή αποτελεί τη θεμελιώδη έννοια της αυτόνομης, υπεύθυνης διοίκησης.

Σε όλους τους οργανισμούς μας, με βάση την εταιρική φιλοσοφίας διοίκησης και τις πολιτικές, καθένας από εμάς θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δική του δουλειά και να πραγματοποιεί αδιάκοπα βελτιώσεις. Η αυτόνομη υπεύθυνη διοίκηση αποτελεί ένα από τα θεμελιώδες στοιχεία της διοίκησης του Ομίλου Panasonic και επίσης την κουλτούρα που έχει αναθρέψει χιλιάδες ανθρώπινους πόρους.

Ως κλειδί για τη διασφάλιση της αυτόνομης υπεύθυνης διοίκησης στην επιχείρηση, ο ιδρυτής δίδαξε: "Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι οι διευθυντές θα πρέπει να έχουν ισχυρή αίσθηση της αποστολής και της φιλοσοφίας διοίκησης και πάντα να απευθύνονται και τις ενσταλάζουν στους υπαλλήλους τους" και "Οι διευθυντές δεν πρέπει να φοβούνται να πραγματοποιήσουν εκτενείς αναθέσεις στους υπαλλήλους τους. Επιτρέψτε τους να εργαστούν με δική τους ευθύνη και εξουσία."

Ως ανθρώπινα όντα, όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μόνοι μας τη δουλειά που κάνουμε και τη σημασία της, αυτό μας ενεργοποιεί ιδιαίτερα. Με το κίνητρο αυτό, μπορούμε να ασκήσουμε προληπτικά τις δυνάμεις μας, συγκεντρώνοντας σοφία και κάνοντας βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, οι προϊστάμενοι οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσουν τέτοιο κίνητρο όταν αναθέτουν εργασίες στους υφισταμένους τους. Αυτό θα επιτρέψει στο κάθε άτομο να νιώσει ένα αίσθημα πληρότητας στην εργασία του που θα οδηγήσει σε χαρά και ευτυχία. Αυτή αποτελεί τη θεμελιώδη έννοια της αυτόνομης, υπεύθυνης διοίκησης.

Ο ιδρυτής χρησιμοποίησε τον όρο "επιχειρηματικότητα εργαζομένων" για να περιγράψει πως οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσεγγίζουν τη δουλειά τους. Τους κάλεσε να υιοθετήσουν τη νοοτροπία να είναι ο πρόεδρος ή ο ιδιοκτήτης της δικής τους ανεξάρτητης επιχείρησης και να προσεγγίσουν τη δουλειά τους, με τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούν τα πράγματα και τη λήψη των αποφάσεών τους, έχοντας αυτό κατά νου.

Κατά την εφαρμογή της αρχής της επιχειρηματικότητας των εργαζομένων, είναι σημαντικό καθένας από εμάς, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να έχει το αίσθημα ευθύνης αυτό αφιερώνοντας όλες μας τις ικανότητες στη δημιουργία καλύτερων τρόπων και μέσων, στην εφαρμογή τους με τόλμη και στην αποστολή μας να επιτύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Ο Morimasa Ogawa, πρώην Πρόεδρος της Matsushita Housing Products μπήκε στον χώρο των επιχειρήσεων φούρνων μικροκυμάτων σε πρώιμο στάδιο και τον έκανε να αναπτυχθεί ως μια παγκόσμιας εμβέλειας επιχείρηση. Είπε πως ατομικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μια αίσθηση αυτόνομης υπευθυνότητας. Εφαρμόζοντας συστηματικά αυτή τη νοοτροπία, ας αφιερώσουμε τους εαυτούς μας στις δικές μας δουλειές.

Ο ιδρυτής, όταν εξηγούσε την έννοια της επιχειρηματικότητας των εργαζομένων σε νεαρά μέλη του προσωπικού, σύνδεσε μια ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα με ένα κατάστημα ζυμαρικών. Προέτρεψε τους εργαζόμενους να έχουν τη νοοτροπία του ιδιοκτήτη του καταστήματος ζυμαρικών που εργάζεται σκληρά προκειμένου να πουλήσει ζυμαρικά, ρωτώντας τους πελάτες καθημερινά για την αποψή τους για τη γεύση και πραγματοποιώντας βελτιώσεις με βάση τα σχόλιά τους. Ανέφερε πως τέτοιου είδους προσπάθειες και ενθουσιασμός θα ήταν επίσης απαραίτητα για την ατομική εργασία του καθενός.

Ακόμη κι αν είστε μέλος ενός μεγάλου οργανισμού, δεν είναι αρκετό να κάνετε απλά την εργασία που σας έχει ανατεθεί και να ακολουθείτε τα καθιερωμένα συστήματα και διαδικασίες. Είναι απαραίτητο καθένας από εμάς να συνεχίσει να σκέφτεται και να πραγματοποιεί βελτιώσεις προκειμένου να τα κάνει καλύτερα.

Σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς και αναπτύσσεται, οι πελάτες μας θα συνεχίζουν να μας επιλέγουν εάν εργαζόμαστε μόνο σύμφωνα με τους δικούς μας τρόπου σκέψης και προοπτικές. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως το καλύτερο σήμερα δεν θα είναι πλέον το καλύτερο αύριο και το αύριο θα πρέπει να δημιουργήσει το καλύτερο του αύριο. Με βάση τη νοοτροπία αυτή, θα πρέπει πάντα να στοχεύουμε όλο και υψηλότερα.

Το σύστημα διαίρεσης επιχειρήσεων σε τμήματα που εισήχθη το 1933 αντιπροσώπευε την έννοια της αυτόνομης υπεύθυνης διαχείρισης με συγκεκριμένο τρόπο. Το σύστημα αποτελεί μια ανεξάρτητη, κερδοσκοπική, οργανωτική δομή στην οποία ολόκληρη η εταιρεία χωρίζεται σε επιχειρηματικά τμήματα ανά προϊόν, με το κάθε τμήμα να είναι υπεύθυνο για τα πάντα, από την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις έως τη διαχείριση κερδών και ζημιών. Τα τμήματα της επιχείρησης έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους διοίκηση, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη διευθυντών και υπαλλήλων στα τμήματα της επιχείρησης. Έτσι δημιουργήθηκε ο σημερινός Όμιλος Panasonic.