Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 4. Το Εταιρικό Δόγμα και οι Επτά Αρχές

Το Εταιρικό Δόγμα και οι Επτά Αρχές εκφράζουν την διάθεσή μας προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε τη δουλειά μας σε καθημερινή βάση, ως εργαζόμενοι στον Όμιλο Panasonic.

Εταιρικό Δόγμα: Η πρόοδος και η ανάπτυξη μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω συνδυαστικής προσπάθειας και συνεργασίας με τον κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία μας. Ενωμένοι στο πνεύμα δεσμευόμαστε να πραγματοποιούμε τα εταιρικά μας καθήκοντα με αφοσίωση, επιμέλεια και ακεραιότητα.

Προκειμένου να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω του τομέα των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο όλοι να συνεργάζονται και να δουλεύουν μαζί με ειλικρίνεια καθημερινά. Μόνο όταν ο κάθε οργανισμός ορίζει τους δικούς του υψηλούς στόχους, τα μέλη τους αντιλαμβάνονται πλήρως και δημιουργούν και ίδια δικούς τους και υπάρχει ομαδική δουλειά με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τότε ακριβώς πραγματοποιείται η οργάνωση και τελικά η ανάπτυξη της κοινωνίας.

Συμβολή στην Κοινωνία: Θα συμπεριφερόμαστε πάντα σύμφωνα με τον Βασικό Στόχο Διοίκησης, εκπληρώνοντας πιστά τις υποχρεώσεις μας ως βιομήχανοι, στις κοινωνίες στις οποίες έχουμε δραστηριότητα.

Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και στην αρμονία με το παγκόσμιο περιβάλλον μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, προκειμένου να υλοποιήσουμε μια ιδανική κοινωνία. Έχοντας πάντα κατά νου την αντίληψη αυτή, θα πρέπει να δεσμευτούμε προσωπικά να επιτύχουμε απαράμιλλη ποιότητα, κόστος και υπηρεσίες μέσω της καθημερινής μας δραστηριότητας.

Δικαιοσύνη και Ειλικρίνεια: Θα είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς σε όλες μας τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και την προσωπική μας συμπεριφορά. Ανεξάρτητα από το πόσο ταλαντούχοι και γνώστες του αντικειμένου κι αν είμαστε, με προσωπική ακεραιότητα, δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να κερδίσουμε τον σεβασμό των άλλων, ούτε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας.

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε τις κανόνες της κοινωνίας ως ζήτημα φυσικά και θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούμε τις δραστηριότητές μας με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς εγωισμούς. Είναι σημαντικό να συμπεριφερόμαστε πάντα με ακεραιότητα και ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Χωρίς τη νοοτροπία αυτή, ακόμη και όσοι διαθέτουν πλούσιες γνώσεις και ταλέντο, δεν έχουν τα προσόντα να αποτελέσουν μέλη του Ομίλου Panasonic.

Συνεργασία και Ομαδικό Πνεύμα: Θα συγκεντρώσουμε τις ικανότητές μας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε κοινούς στόχους. Ανεξάρτητα από το πόσο ταλαντούχοι είμαστε ατομικά, χωρίς συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, θα είμαστε επιχείρηση μόνο κατ' όνομα.

Θα επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα ενώνοντας τις δυνάμεις μας και ενισχύοντας το ομάδικό μας πνεύμα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε διαφορετικές απόψεις και προσωπικότητες και να συνεργαζόμαστε με πνεύμα ενότητας. Χωρίς αυτό, ανεξάρτητα από το πόσο ταλαντούχο είναι το προσωπικό που συγκεντρώνουμε, δεν θα καταφέρουμε να επιδείξουμε τη δύναμή μας ως οργανισμός.

Ακατάπαυστη Προσπάθεις για Βελτίωση: Θα προσπαθήσουμε να βελτιώνουμε συστηματικά την ικανότητά μας να συμβάλουμε στην κοινωνία μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μόνο μέσω αυτής της ακατάπαυστης προσπάθειας προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τους Βασικούς Στόχους Διοίκησης και να βοηθήσουμε στην πραγματοποίηση μακρόχρονης ειρήνης και ευημερίας.

Για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, θα πρέπει να εργαστούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε, να ξεπεράσουμε δυσκολίες και να συνεχίσουμε να κινούμαστε μπροστά. Ανεξάρτητα από το είδος της δουλειάς που κάνουμε, θα πρέπει πάντα να μαθαίνουμε, να σκεφτόμαστε σοβαρά και να καταβάλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες με βάση μια ισχυρή αίσθηση πάθους, ώστε νέα δημιουργικότητα και εφευρετικότητα να μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους, προσφέροντας περαιτέρω πρόοδο και βελτίωση.

Ευγένεια και Ταπεινοφροσύνη: Θα είμαστε πάντα εγκάρδιοι και ταπεινοί, σεβόμενοι τα δικαιώματα και τις ανάγκες των άλλων προκειμένου να ενδυναμώσουμε υγιείς κοινωνικές σχέσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κοινοτήτων μας.

Θα πρέπει να τιμήσουμε την εγκαρδιότητα και την ταπεινοφροσύνη στην προσέγγισή μας για εργασία. Στις καθημερινές μας ζωές, είναι σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τους πάντες με σεβασμό, απέχοντας από την αλαζονεία και με διάθεση να σκεφτούμε κριτικά τον εαυτό μας.

Προσαρμοστικότητα: Θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στην σκέψη και στην συμπεριφορά να ανταπεξέλθουμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες γύρω μας, φροντίζοντας να δράσουμε με αρμονία με τη φύση, για την εξασφάλιση προόδου και επιτυχία στις προσπάθειές μας..

Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αρπάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και στην εξέλιξη της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να αποφύγουμε να βλέπουμε τα πράγματα από μια στενή προοπτική, αλλά να αρπάζουμε τις μεγαλύτερες τάσεις που υποδεικνύουν τι ακριβώς συμβαίνει, καθώς επίσης και την παρουσία τους.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα κατάματα, λαμβάνοντάς τα ως έχουν και αντικειμενικά, χωρίς να παρασυρόμαστε από εγωκεντρισμό και προκαταλήψεις. Προκειμένου να προσαρμοστούμε σε μια κοινωνία που εξελίσσεται συνεχώς, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να διατηρήσουμε την ισχυρή μας επιθυμία, καθώς και τις προσπάθειες για συνεχή πρόοδο.

Ευγνωμοσύνη: Θα ενεργήσουμε υπό το αίσθημα ευγνωμοσύνης για όλα τα οφέλη τα οποία έχουμε λάβει, με την πεποίθηση ότι η στάση αυτή θα αποτελέσει την πηγή απεριόριστης χαράς και ζωτικότητας, επιτρέποντάς μας να ξεπεράσουμε το κάθε εμπόδιο το οποίο συναντάμε.

Η καθημερινή μας δουλειά και εργασία εξαρτάται από την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και από πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων, των οικογενειών και γενικότερα των ανθρώπων στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να επιστρέφουμε την υποστήριξη την οποία λαμβάνουμε ως αίσθημα ευγνωμοσύνης.

Η συμβολή στην κοινωνική πρόοδο με ευγνωμοσύνη για τους άλλους και την επιθυμία ανταπόδοσης προς τα άτομα που μας βοήθησαν θα σας προσφέρει απεριόριστη χαρά, καθώς και τη δύναμη και το κουράγιο να ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες.