Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 3. Ο Βασικός Στόχος Διοίκησης

Σκοπός των επιχειρήσεων του Ομίλου Panasonic και αποστολή του είναι να παραμείνει αμετάβλητος από την εξαγγελία του Meichi και ο Βασικός Στόχος Διοίκησης αποτυπώνει συνοπτικά τη φιλοσοφία αυτή. Αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για όλες τις δραστηριότητες διοίκησης και, επίσης, την πρωταρχική βάση προσδιορισμού του δρόμου τον οποίο οφείλει να πάρει η εταιρία.

Αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις μας ως βιομήχανοι, θα αφοσιωθούμε προσωπικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας και την ευεξία των ανθρώπων μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, ενισχύοντας κατ' επέκταση την ποιότητα ζωής σε όλο τον κόσμο.

Με άλλα λόγια, ως βιομήχανοι, θα επιδιώξουμε αυτή την αποστολή ακούραστα, ώστε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Καθημερινά, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την πρόοδο, παρέχοντας στην κοινωνία απαράμιλλα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα βελτιώσουν την ευεξία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.