Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 1. Η Αποστολή της Επιχείρησης

Για ποιον λόγο υπάρχουν οι επιχειρήσεις; Ο ιδρυτής μας Konosuke Matsushita πίστευε πως ρόλος και αποστολή μιας επιχείρησης είναι η ικανοποίηση της ανθρώπινης επιθυμίας για μια ζωή με μεγαλύτερη αφθονία.

Με άλλα λόγια, πίστευε πως αρχική αποστολή μιας επιχείρησης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας, που να είναι χρήσιμα στις ζωές των ανθρώπων, σε λογικές τιμές και σε κατάλληλες ποσότητες. Πίστευε πως ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης με τέτοια αποστολή δεν αποτελεί ο ίδιος την επιχείρηση, αλλά η κοινωνία, κάτι το οποίο εκφράζεται με την φράση "μια εταιρία αποτελεί δημόσια οντότητα της κοινωνίας."

Όταν κανείς θεωρεί μια επιχείρηση ως δημόσιο οντότητα της κοινωνίας, καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι διοικητικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, του κεφαλαίου και των υλικών, του έχουν διατεθεί από την ίδια την κοινωνία. Η επιχείρηση οφείλει να συμβάλει στην κοινωνία πραγματοποιώντας δραστηριότητες που αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους που της εξασφαλίζει η κοινωνία και δημιουργώντας συνεπώς μια πλεονάζουσα αξία.

Γενικά, υπάρχει η άποψη πως σκοπός μιας επιχείρησης είναι η επιδίωξη του κέρδους. Ωστόσο, ο Όμιλος Panasonic θεωρεί το κέρδος ως κάτι το οποίο προσφέρεται σε μια επιχείρηση από την κοινωνία, όπως η επιβράβευση για τη συνεισφορά της, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της, τόσο μεγαλύτερο είναι αντίστοιχα και το κέρδος. Από την άλλη πλευρά, εάν μια επιχείρηση δεν δημιουργή κέρδη, δεν εκπληρώνει την κοινωνική της υποχρέωση ή στερείται τη δυνατότητα να το πράξει και θα πρέπει να αναμορφωθεί άμεσα.

Επιπλέον, μια επιχείρηση πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της διατηρώντας τις σχέσεις με τους πελάτες της, με τους εταιρικούς της συνεργάτες, μετόχους, με την κοινωνία και πολυάριθμους άλλους εμπλεκόμενους. Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποτελεί δημόσια οντότητα της κοινωνίας, δεν είναι αποδεκτό να αναπτύσσεται εις βάρος των υπόλοιπων εμπλεκόμενων σε αυτή. Ο μοναδικός τρόπος προκειμένου μια επιχείρηση να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα είναι αυτό να γίνει μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους.

Προκειμένου μια επιχείρηση να εκπληρώσει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της, οι εργαζόμενοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, είναι αδύνατο για μια επιχείρηση να εκπληρώσει τις κοινωνικές της υποχρεώσεις, συνεχίζοντας να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, εφόσον οι εργαζόμενοί της δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να πραγματοποιούν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Όλοι όσοι εργάζονται ατομικά σε μια επιχείρηση οφείλουν να βελτιώσουν την εργασία τους σε καθημερινή βάση, ακόμη και ελάχιστα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια βελτίωση και ανάπτυξη του τρόπου ζωής των ανθρώπων και της κοινωνίας.