Η Βασική Επιχειρηματική Φιλοσοφία του Ομίλου Panasonic 9. Συμμετοχική Διοίκηση μέσω Συλλογικής Σοφίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αυτόνομη υπεύθυνη διοίκηση εφαρμόζεται πλήρως, ο Όμιλος Panasonic τονίζει τη σημασία της άσκησης της επιχειρηματικότητας των εργαζομένων, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν μια νοοτροπία ευθύνης όσον αφορά την για τη διαχείριση της δική τους δουλειάς, καθώς και τη σημασία πραγματοποίησης διοίκησης συγκεντρώνοντας τη σοφία του κάθε ατόμου. Ο ιδρυτής ανέφερε κάποτε πως "η καλύτερη διοίκηση είναι η διοίκηση που βασίζεται στη συλλογική σοφία."

Είναι απαραίτητο όλοι να διαθέτουμε μια νοοτροπία αυτόνομης ευθύνης στη δουλειά μας και καθένας μας να συνέχιζε με αυτοβελτίωση για την επίτευξη απαράμιλλης δουλειάς. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο ικανό είναι ενδεχομένως κάποιο άτομο, υπάρχει κάποιο όριο στη σοφία του καθενός. Η αυτοϊκανοποιούμενη διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει για λίγο, όμως θα οδηγήσει τελικά σε αρνητικά αποτελέσματα αυτοδικαίωσης και δεν θα έχει διάρκεια.

Αντι αυτού, η συλλογή εκτενούς σοφίας και η πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας αποφάσεων θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε συνεισφορές στην κοινωνία ταχύτερα σε σχέση με άλλες εταιρίες.

Για τη συγκέντρωση συλλογικής σοφίας, είναι σημαντικό οι προϊστάμενοι να συνεργάζονται με τους υφιστάμενους για την καλύτερη χρήση των ατομικών τους ισχυρών σημείων. Για να μεγιστοποιηθεί το όφελος των ταλέντων όλων, οι ανώτεροι πρέπει να εμπιστεύονται τους υφισταμένους τους, να αναθέτουν την ευθύνη και την εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο, να παρέχουν κατάλληλη καθοδήγηση σε συνεχή βάση και να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους να είναι προορατικοί και εφευρετικοί.

Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να προσεγγίζουν τις συστάσεις των υφιστάμενων και τις προτάσεις τους με ανοιχτό μυαλό και ειλικρίνια και να καταβάλουν προσπάθειες υιοθέτησής τους όσο το δυνατό περισσότερο. Εφόσον δεν είναι εφικτή η υιοθέτηση κάποιας σύστασης, οι προίστάμενοι θα πρέπει να εξηγήσουν πλήρως, ώστε οι υφιστάμενοι να μην χάσουν τα κίνητρά τους και τις πρωτοβουλίες και δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν πιο ενεργά.

Για τη διάδοση των εταιρικών και οργανωτικών πολιτικών, οι προϊστάμενοι πρέπει να τις κοινοποιούν στους υφισταμένους τους από πάνω προς τα κάτω. Ωστόσο, εάν οι προϊστάμενοι δίνουν μόνο οδηγίες και οι υφιστάμενοι τις ακολουθούν, ο οργανισμός θα αποτύχει να προοδεύσει. Επιπλέον, είναι απαράιτητη η ύπαρξη εταιρικής κουλτούρας για ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι υφιστάμενοι να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν για τα πάντα τα οποία χρειαζεται να πουν στους προϊσταμένους τους από κάτω προς τα πάνω.

Ακόμα και όσοι έχουν προσληφθεί πρόσφατα οφείλουν να θεωρούν τους ίδιους διευθυντές του εαυτού του, μιας ανεξάρτητης επιχειρηματικής οντότητας και πρέπει να υιοθετούν την επιχειρηματική νοοτροπία των εργαζομένων και να συμμετέχουν προληπτικά στη διοίκηση, προτείνοντας για παράδειγμα απαραίτητες βελτιώσεις.

Είναι επίσης σημαντική η συγκέντρωση διάφορων απόψεων και ιδεών. Ο Όμιλος Panasonic απευθύνεται σε πελάτες σε κάθε άκρη του κόσμου. Στη συνέχεια, για να συνεχίσουμε να μας επιλέγουν οι πελάτες σε μια παγκόσμια αγορά η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται με αυξανόμενο ρυθμό, πρέπει να ενσωματώσουμε διαφορετικές απόψεις και προοπτικές στη δουλειά μας. Η ατομική μας ποικιλομορφία δημιουργεί διαφορετικές απόψεις και ιδέες και είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε την ατομικότητα καθενός από εμάς.

Αξιοποιώντας την προσωπική ποικιλομορφία, η σοφία μπορεί να συγκεντρωθεί και ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να εξελίσσεται. Με άλλα λόγια, η ποικιλομορφία οδηγεί σε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα. Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη διαφορετικότητα, οι ανώτεροι θα πρέπει να υπερκεράσουν τους φραγμούς οι οποίοι στέκονται εμπόδιο σε ατομικές προσωπικότητες και να υποστηρίξουν αυτά τα άτομα, ώστε να έχουν ευκαιρίες να θέτουν προκλήσεις στον εαυτό τους.

Προκειμένου να ανθίσει η επικοινωνία και η διαφορετικότητα από κάτω προς τα πάνω σε έναν οργανισμό, τα άτομα θα πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν πάντα να πουν αυτό που χρειάζεται να ειπωθεί. Αντί να εφαρμόζει απλώς τις οδηγίες διαχείρισης, ακόμη και με την αποσιώπηση όσων οφείλουν να ειπωθούν, αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω θα ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να μοιράζονται τα προβλήματα στο χώρο εργασίας αυτόνομα, ανεξάρτητα από την ιεραρχία, να συζητούν ανοιχτά τι πρέπει να γίνει ο οργανισμός και να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με την κατεύθυνση προς τα μπροστά. Αυτή είναι η ουσία της συγκέντρωσης συλλογικής σοφίας.

Προϋπόθεση για τη χρήση της συλλογικής σοφίας είναι τόσο οι ανώτεροι, όσο και οι υφιστάμενοι, να προσεγγίζουν τις καταστάσεις αντικειμενικά, όπως είναι, χωρίς να παγιδεύονται από προσωπικά συναισθήματα ή υποθέσεις. Αυτό είναι, πως είναι σημαντικό να προσεγγίζεις την εργασία με sunao (απαγίδευτο) μυαλό.

Προκειμένου οι πελάτες να μας επιλέγουν πάντα, ας ενώσουμε τα χέρια για να επιτύχουμε απαράμιλλη ποιότητα, κόστος και εξυπηρέτηση, εφαρμόζοντας συμμετοχική διαχείριση βασισμένη στη γνήσια συλλογική σοφία σε όλα τα τμήματα του Ομίλου Panasonic.