Основна філософія бізнесу Panasonic Group 9. Спільне управління через колективну мудрість

З метою забезпечення ретельного впровадження самостійного відповідального управління компанія Panasonic Group підкреслює важливість практики підприємництва співробітників, завдяки якій у співробітників формується свідомість відповідальності за управління власною роботою, а також важливість здійснення управління шляхом збору мудрості кожної людини. Засновник компанії одного разу заявив, що «краще управління — це управління, засноване на колективній мудрості».

Важливо, щоб у кожного з нас було мислення самостійної відповідальності в роботі, і кожен з нас повинен продовжувати самовдосконалюватися, щоб досягти незрівнянного результату в роботі. Проте, якою б здатною не була людина, існує межа мудрості однієї людини. Управління, засноване на задоволенні собою, може працювати якийсь час, але врешті-решт призведе до негативних наслідків самовдоволення й довго не триватиме.

Навпаки, накопичення великого досвіду та швидке прийняття якісних рішень допоможе нам продовжувати робити внесок у розвиток суспільства швидше, ніж інші компанії.

Для накопичення колективної мудрості важливо, щоб керівники співпрацювали з підлеглими, щоб якнайкраще використати їх індивідуальні сильні сторони. Щоб максимально використати таланти кожного, керівники повинні довіряти своїм підлеглим, максимально делегувати їм відповідальність та повноваження, постійно давати відповідні вказівки та заохочувати їх ініціативність та винахідливість.

Керівники повинні підходити до рекомендацій та пропозицій підлеглих неупереджено та щиро, докладати зусиль для їх прийняття максимально можливою мірою. Якщо пропозиція не може бути прийнята, керівники мають пояснити це повною мірою для того, щоб підлеглі не втратили мотивацію та ініціативу та могли працювати ще активніше.

Для поширення корпоративної та організаційної політики керівники повинні доносити її до своїх підлеглих за принципом «згори донизу». Проте якщо керівники лише дають вказівки, а підлеглі лише виконують їх, організація не зможе розвиватися. Крім того, дуже важливо мати корпоративну культуру відкритого обговорення, коли підлеглі можуть повідомити все, що їм потрібне, своїм керівникам.

Навіть ті, хто щойно влаштувався на роботу, повинні вважати себе керівником самостійного підрозділу, вони повинні прийняти спосіб мислення за концепцією підприємництва співробітників та брати активну участь в управлінні, наприклад, пропонуючи необхідні вдосконалення.

Також важливо збирати різні думки та погляди. Panasonic Group звернулася до своїх клієнтів у всіх куточках світу. Для того щоб нас і надалі вибирали клієнти на міжнародному ринку, який еволюціонує та розвивається прискореними темпами, у своїй роботі ми маємо враховувати різні погляди та перспективи. Наша індивідуальна різноманітність породжує різні думки та погляди. Дуже важливо, щоб ми приймали та поважали індивідуальність кожного з нас.

Використовуючи переваги особистої різноманітності, можна накопичити мудрість, і тоді організація зможе продовжувати розвиватись. Іншими словами, різноманітність веде до підвищення конкурентоспроможності. Щоб максимально використовувати різноманітність, керівники повинні руйнувати бар'єри, що стоять на шляху окремих осіб, і підтримувати цих людей, щоб вони мали змогу ставити перед собою складні завдання.

Щоб в організації процвітали висхідна комунікація та різноманітність, люди повинні відчувати, що вони можуть сказати те, що має бути сказано. Замість того щоб просто виконувати вказівки керівництва, навіть стримуючи те, що має бути сказано, такий висхідний підхід «знизу вгору» заохочуватиме співробітників самостійно ділитися проблемами на робочому місці незалежно від рангу, відкрито обговорювати, якою має стати організація, та обмінюватись ідеями про те, у якому напрямку рухатись далі. У цьому полягає суть збору колективної мудрості.

Передумовою для використання колективної мудрості є те, що й керівники, й підлеглі повинні підходити до ситуації об'єктивно, як вона є, не потрапляючи в пастку особистих почуттів чи припущень. Тобто важливо підходити до роботи з sunao (незамутненим) розумом.

Для того, щоб клієнти завжди нас вибирали, давайте об'єднаємо зусилля для досягнення неперевершеної якості, вартості та рівня обслуговування у всіх підрозділах Panasonic Group шляхом впровадження представницького управління, заснованого на справжній колективній мудрості.