Osnovna filozofija poslovanja Panasonic grupe 6. Primjena Osnovne filozofije poslovanja

Osnovna filozofija poslovanja može se internalizirati samo primjenom. Bivši direktor Arataro Takahashi rekao je: "Intelektualac koji razumije Osnovnu filozofiju poslovanja od male je koristi. Kako bismo je postavili kao čvrst temelj, važno je praktično ju primjenjivati i naučiti je svojim tijelom." Tu je filozofiju primijenio u reformi i rastu brojnih grupa tvrtki.

Ovo poglavlje objašnjava osnovne pojmove koji se moraju razumjeti kao preduvjet za provedbu Osnovne filozofije poslovanja.

(1) Predvidjeti budućnost koju bismo trebali postići i ispunjavati osnovne vrijednosti korisnika

Naš je cilj stvoriti idealno društvo, s materijalnim i duhovnim bogatstvom. Ovo je istina i za naše pojedinačne poslove, od kojih svaki mora predvidjeti svoju idealnu budućnost i stremiti postizanju iste.

Idealna budućnost o kojoj ovdje govorimo nije proširenje trenutne situacije niti je nešto što razmatramo isključivo iz vlastite perspektive. Kako bi u budućnosti trebali izgledati životi ljudi, društvo i globalni okoliš i kako možemo postići da naša djeca i unuci mogu živjeti bogatiji život u materijalnom i u duhovnom smislu? Nužno je predvidjeti kakvu vrstu budućnosti trebamo ostvariti, onu koja u središte stavlja čovjeka.

Planirajući unazad od te točke, kako naše poslovanje može pridonijeti? Kako treba promijeniti i poboljšati svoju kompetitivnost da ga konkurencija ne bi mogla nadmašiti? I koje mjere treba poduzeti kako bi se to postiglo? Moramo promisliti o tim stvarima i temeljito ih uvesti u praksu.

Kako bismo uvidjeli idealnu budućnost kroz specifične proizvode i usluge našeg poslovanja, moramo ispunjavati osnovne vrijednosti za korisnike. Osnovna korisnička vrijednost nije ispunjavanje prevelikih performansi ili kvalitete niti ona znači jednostavno obavljati ono što korisnici traže da radimo. Radi se o održavanju istinske bliskosti s korisnicima, razumijevanju srži njihovih problema i spornih pitanja i njihove budućnosti i shvaćanju što im je zaista korisno.

Moramo pažljivo slušati naše trenutne korisnike i poboljšati naše proizvode prema njihovim gledištima. U isto vrijeme, stvarna bliskost s korisnicima znači razmatranje kako možemo razviti buduće stilove života i društvo u njihovu korist i hrabro rješavanje izazova u postizanju istog.

Brojni poslovi Panasonic grupe razvijeni su u skladu s ovim pristupom. Uzmite za primjer motornu industriju. Tijekom 1930-ih, osnivač je predvidio budućnost u kojoj će se u svakom kućanstvu koristiti prosječno 10 motora te je na temelju te vizije pokrenuo proizvodnju motora. U isto je vrijeme postavio cilj osiguranja radio prijamnika po cijeni upola manjoj od konvencionalnih modela, kako bi ljudima omogućio lakši pristup informacijama i uspio je u smanjenju cijene za pola.

Put u budućnost do koje moramo doći bit će dug i trnovit. Naša proizvodnja motora koja je pokrenuta iz ničega, početno je bila takav promašaj da su čak i u tvrtki postojali neki koji su govorili da tvornicu treba zatvoriti.

Međutim, bivši direktor Arataro Takahashi rekao je svim zaposlenima uključenim u motornu industriju da uvedu Osnovnu filozofiju poslovanja u praksu - kako bi postigli neusporedivu kvalitetu, cijenu i uslugu. Svi u odjelima proizvodnje, projektiranja i prodaje odgovorili su neumornim uvođenjem poboljšanja. Rezultat je bila proizvodnja motora koji su bili tako popularni, poslovni odjel ih nije mogao dovoljno brzo proizvesti. Trebalo je oko 20 godina za dostizanje te točke, ali je razvoj proizvodnje motora značajno pridonio kasnijem razvoju poslovanja s kućanskim aparatima.

Na ovaj način, u svakom od naših poslovanja, moramo predvidjeti budućnost koju bismo trebali postići i ispunjavati osnovne korisničke vrijednosti.

(2) Postizanje društvene pravednosti i koegzistencije i uzajamnog prosperiteta

U obavljanju našeg posla, korištenju upravljačkih izvora koje nam je povjerilo društvo, moramo te resurse odgovarajuće koristiti za dobro društva i u cijelosti ispunjavati svoje odgovornosti prema uključenim stranama.

Uz poštovanje zakona i propisa, kao i društvenu moralnost, uvijek moramo razmatrati što je odgovarajuće za društvo, koristiti dokazanu mudrost i koristiti je u praksi. Osnivač je shvatio važnost toga u pojmu "društvena pravednost." Uz zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja naših zaposlenika kao preduvjetnu, neumorna implementacija društvene pravednosti pridonijet će istinskom razvoju društva, industrije i naših poslovnih partnera.

Dodatno, u bliskim odnosima koje razvijamo tijekom obavljanja svog posla s tvrtkama koje nas opskrbljuju materijalima, kooperantima i ugovornim tvrtkama koje podržavaju naše poslovanje i povezanim maloprodajnim trgovinama i prodavačima koji prodaju naše proizvode, moramo se truditi realizirati uzajamni prosperitet i razvoj.

Kao partneri u postizanju razvoja društva, nužno je imati otvorene razgovore i uzajamno razumijevanje među ovim povezanim stranama, kao i uzajamno podizanje svijesti u području proizvoda, tehnologije i poboljšanja procesa. Na ovaj način, svaka strana može imati veću ulogu u društvu, putem suradnje, uz održavanje autonomije i uzajamnu potporu koja pojačava kolektivne jake strane. Ovo je osnovni pogled Panasonic grupe na koegzistenciju i uzajamno napredovanje.

(3) Iskorjenjivanje otpada, tromosti i prerađivanje

S gledišta našeg profita, kako je navedeno pod 1. Misija tvrtke, mi moramo smatrati boravak u crvenom kao prekršaj. Nadalje, čak i ako poslovanje stvara značajnu zaradu, ako je to poslovanje zagađeno pretjeranim otpadom i neradom, ono jednostavno gubi mogućnosti za stvaranje većeg profita. Posljedično, propuštamo priliku zaraditi novac koji treba podijeliti s našim zaposlenicima, dioničarima i društvom, a to nam omogućava da pridonosimo širem rasponu korisnika i društva budućnosti. U tom smislu, i ti se uvjeti smatraju prekršajem.

Iz tog je razloga očito da biti u prekršaju, ali još više prisustvo otpada, nerada i potrebe prerađivanja u poslovanju samo po sebi predstavlja prekršaj. Bez obzira koliko je malen posao svakog pojedinca, on postoji u korist ljudi u društvu i uvijek je povezan s razvojem društva.

U tom smislu, ne bi trebalo biti niti malo otpada u našim poslovnim aktivnostima. Svaki dan svatko od nas mora biti svjestan svake sekunde ili svakog pojedinog komadića otpada i učiniti poboljšanja kako bi ga eliminirao. Zato uvijek trebamo težiti najboljem obavljanju posla, razumijevanju da, čak i ako se bavimo jednim vijkom ili listom papira, naš posao treba voditi razvoju društva.

Naravno, način na koji se posao obavlja mijenja se s vremenom, ali, u bilo kojem dobu, moramo povećati brzinu rada i poslovanja, ojačati kompetitivnost naših operativnih granica i na taj način pridonijeti društvu temeljitim eliminiranjem otpada, nerada i prerađivanja.

(4) Odgovoriti na promjene u društvu

Društvo se svakodnevno mijenja, a brzina promjene se povećava svake godine. Usred tih promjena, neke stvari propadaju i nestaju, dok se druge rađaju, ali, ukupno gledajući, društvo neprekidno evoluira i razvija se.

Tijekom posljednjih godina, brojni su društveni problemi nastali iz negativnih učinaka razvoja, kao što su globalni problemi s okolišem. Međutim, ako takve probleme vidimo kao potrebu za pronalaženjem rješenja i usmjeravanje prema boljem odgovoru ili novom putu, možemo reći da se naše društvo nastavlja razvijati, dok se svakodnevno mijenja. Osnivač je vjerovao da princip "rasta i razvoja" djeluje na sve stvari na svijetu.

U svakom od naših poslovanja, usmjereni smo na predviđanje budućnosti koja se treba ostvariti, pripremiti se za budućnost naših korisnika i dostavljati proizvode i usluge koji im stvarno pomažu, kako bi se realiziralo idealno društvi s materijalnim, kao i s duševnim bogatstvom. Dok to težimo učiniti, susrest ćemo se s izazovima koji predstavljaju ne samo prilike, nego i prijetnje.

Suočeni s takvim promjenama i znakovima promjena, važno je ne gledati površno, nego se objektivno i izravno suočiti sa situacijom kakva je te nakon toga shvatiti velike trendove iza nje. Kako bismo se nosili s promjenama, moramo razmotriti čak i mogućnost odbacivanja načina koji su se do sada pokazali kao korisni.

Moramo imati hrabrosti odbaciti ono što je potrebno odbaciti i početi svaki dan s novim stavom i novim načinom za obavljanje posla. Ovaj će stav od nas zahtijevati da pratimo društvene promjene i nastavimo se motivirati, uz entuzijazam.