Filozofia principală de afaceri a Grupului Panasonic 10. Dezvoltarea oamenilor și valorificarea potențialului acestora

​(1) Cum valorifică Grupul Panasonic oamenii

Forța atotcuprinzătoare a unei companii este suma puterii angajaților. Prin urmare, pentru a crește punctele tari generale ale companiei, trebuie să identificăm fiecare ce este necesar în munca noastră și să exercităm capacitatea noastră maximă pentru a face îmbunătățiri.

Numai când obiectivele angajaților și direcția companiei sunt aliniate, iar obiectivele companiei sunt o extensie a celor aparținând fiecărui angajat, numai atunci pot fi combinate eforturile fiecărui angajat astfel încât organizația să poată presta o muncă fără rival care este aleasă de clienți.

Pentru a obține acest lucru, superiorii trebuie să aibă o bună înțelegere a capacităților unice ale fiecărui subordonat și să se străduiască să facă să strălucească punctele lor tari individuale, astfel încât să își poată exercita abilitățile cu un simț de împlinire. În același timp, subordonații trebuie să creadă în propriul lor potențial și să continue să se îmbunătățească pe sine.

Fiecare dintre noi este responsabil pentru creșterea Grupului Panasonic. Abilitatea Grupului de a continua contribuția la dezvoltarea societății depinde de mentalitatea și de comportamentul fiecăruia dintre noi.

Pe acest fundal, fundația managementului nostru este de a educa și de a utiliza prețioasele resurse umane care ne-au fost încredințate de către societate. După cum a spus fondatorul, „O afacere înseamnă oamenii”.

„O afacere înseamnă oamenii”: În orice companie, găsirea oamenilor potriviți este primul pas către dezvoltare. Nu contează cât de distinsă este istoria sau tradiția unei companii, incapacitatea de a găsi oameni capabili de a duce mai departe acea tradiție va duce în cele din urmă la declinul companiei. Organizațiile și metodele de management sunt foarte importante, desigur, dar sunt oamenii cei care le dau viață… Astfel, managementul afacerii înseamnă mai mult decât cultivarea resurselor umane puternice și încurajarea acestora să își împlinească potențialul.

(2) Intensificarea propriilor capacități

Ca membri ai Grupului Panasonic, trebuie să facem întotdeauna evaluări corecte cu o minte sunao (liberă) în conformitate cu Filozofia principală de afaceri și să intensificăm capacitățile proprii prin practici zilnice riguroase și reflecție smerită asupra experiențelor noastre.

În mod special, Cele șapte principii constituie instrucțiuni pentru dezvoltarea proprie ca membru al Grupului Panasonic. În același timp, este o recomandare de a trăi o viață mai bună ca industriași care aspiră să contribuie la dezvoltarea socială. Fostul președinte Arataro Takahashi a explicat semnificația punerii în aplicare a Celor șapte principii după cum urmează.

Cele șapte principii constituie fundația Filozofiei principale de afaceri. De exemplu, conținutul „Contribuției față de societate” este aplicarea Obiectivului principal de management în sine și pentru a pune acest obiectiv în practică într-o manieră concretă înseamnă să muncim fără să avem adversari în ceea ce privește calitatea, costurile și serviciile și acesta să fie ales de clienți. Înțelegând acest lucru, trebuie să reflectăm în mod constant dacă produsele pe care le fabricăm contribuie cu adevărat la societate și dacă abordarea noastră actuală în fabricarea acestora este corespunzătoare. Aceste reflecții și examinări sunt repetate zilnic. Prin acumularea acestora, se generează originalitate și ingeniozitate, iar Filozofia principală de afaceri este reflectată în munca noastră efectivă. Prin urmare, fără o politică de bază clară, este imposibil să dezvoltăm oameni.

O companie are obligația de a-și dezvolta resursele umane într-o manieră oportună și corespunzătoare. În același timp, fiecare dintre noi trebuie să fie ambițios și să continue să se străduiască pentru a atinge scopurile noastre personale.

(3) Politica de dezvoltare a resurselor umane

Fondatorul a indicat semnificația dezvoltării resurselor umane în cadrul Grupului Panasonic cu fraza „Dezvoltați oameni înainte de a fabrica produse”. Acesta considera că fabricarea produselor bune trebuie precedată de dezvoltarea tipului de oameni necesari.

Și cum dezvoltăm resursele umane și valorificăm potențialul acestora? Ideea de bază este de a dezvolta personalul care ne este încredințat de către societate, care înțelege pe deplin Filozofia principală de afaceri, care lucrează cu toată convingerea pe baza acestor politici, care reflectă smerit și care continuă să se străduiască pentru o îmbunătățire în fiecare zi.

Ceea ce este cel mai important în dezvoltarea resurselor umane este de a încredința munca subordonaților voștri fără ezitare. Aceasta este și esența managementului responsabil autonom. Oamenii sunt educați în primele linii operaționale și pentru ca aceștia să își dezvolte capacitățile, ei trebuie să învețe prin muncă, gândire și acționare în mod independent.

Încredințarea muncii către subordonați nu înseamnă atribuirea de sarcini la întâmplare. În timp ce rețin că este nevoie să își asume responsabilitatea finală, superiorii trebuie să își încurajeze subordonații să gândească și să devină mai buni în mod autonom. Este important să nu îi învețe totul pe subordonații lor, ci să comunice cu aceștia astfel încât ei să gândească, să devină conștienți și să proceseze lecțiile pe care le învață.

Deși este necesar uneori să vă tratați subordonații cu asprime de dragul propriilor lor nevoi, cel mai important lucru este să îi tratați cu sinceritate și afecțiune astfel încât aceștia să aibă încredere în voi și să muncească pentru creșterea personală cu un sentiment de siguranță.

Pe măsură ce vă îndepliniți responsabilitățile ca superiori prin delegare sub supraveghere, trebuie, de asemenea, să vă îndreptați subordonații spre gândirea profundă asupra riscurilor viitoare care ar putea apărea. Există, de asemenea, lucruri pe care le puteți învăța de la subordonații voștri și acest lucru poate duce la creșterea proprie ca superiori.

Un exemplu al acestei practici este stabilirea Fabricii Saga. La începutul anilor 1960, pentru a înființa o fabrică de baterii uscate în orașul Saga pentru Kyushu Matsushita Electric, fostul președinte Arataro Takahashi a selectat doi tineri angajați cu vârsta de aproximativ 30 de ani, fără nicio experiență anterioară în înființarea de fabrici și le-a încredințat tot ce era necesar de la construcția noii clădiri și utilaje până la lansarea producției.

Takahashi le-a comunicat numai instrucțiunile de bază, fără nicio condiție detaliată, dar a impus și cerințe stricte, cum ar fi instruirea celor doi angajați să reducă la jumătate bugetul propus de aceștia pentru construcție. Ca rezultat al muncii lor din greu și al ingeniozității lor, aceștia au reușit să construiască fabrica cu un buget mai mic decât cel inițial. Ca directori, ei au continuat să contribuie la stabilirea de fabrici peste hotare și la managementul companiilor din grup.

Dezvoltarea oamenilor este cea mai importantă sarcină a superiorilor. Grupul Panasonic aspiră să continue contribuția la progresul social lucrând spre o societate ideală. Deși veți stabili idealuri și obiective care pot fi atinse cu greu, perioada implicării voastre în afacerea voastră poate fi considerată trecătoare. Prin urmare, din perspectiva de a menține afacerea ca o preocupare continuă, superiorii trebuie să își instruiască subordonații de vreme ce afacerea trebuie lăsată în cele din urmă generației următoare.

Voi ca superiori trebuie să fiți conștienți că aveți responsabilitatea de a vă îndruma subordonații, care ne sunt încredințați de către societate, pentru a vă depăși pe voi înșivă. Pe măsură ce evoluția societății se accelerează, este dificil să credem că abordările convenționale vor funcționa cu generația următoare. Prin urmare, trebuie să vă ajutați subordonații astfel încât aceștia să dobândească o capacitate de a înfrunta în mod flexibil diverse dificultăți atunci când sunt într-o poziție de responsabilitate.

Predecesorii noștri de la Panasonic ne-au lăsat multe sfaturi de neprețuit despre dezvoltarea oamenilor și despre valorificarea abilităților lor. Sperăm că le veți aplica dezvoltării resurselor umane și creșterii voastre personale.