Filozofia principală de afaceri a Grupului Panasonic 2. Misiunea Grupului Panasonic și ce trebuie să facem acum

Fondatorul a continuat să cugete asupra adevăratei misiuni a companiei, iar pe 5 mai 1932, acesta a adunat toți angajații săi pentru a face o declarație impresionantă. Grupul Panasonic se referă la aceasta ca fiind Meichi, dezvăluirea misiunii noastre corporative.

Fondatorul a spus: „Misiunea noastră ca industriași este să combatem sărăcia și să aducem bogăție societății. Numai pentru acest scop le va fi permis companiilor să prospere”. Precum apa de la robinet în Japonia în acea vreme, care curgea gratis de la robinet, prețurile bunurilor ar trebui să fie cât mai mici cu putință. Cu alte cuvinte, eliminarea sărăciei va fi înfăptuită prin producerea unei surse inepuizabile de bunuri.

Totuși, fondatorul a indicat intenția adevărată a Filozofiei sale privind apa de la robinet prin aceste cuvinte: „Fericirea oamenilor poate fi menținută și îmbunătățită atât prin abundența materială, cât și prin cea spirituală. Numai atunci când liniștea sufletească și spirituală este combinată cu o furnizare fără limite a bunurilor materiale poate fi atinsă fericirea adevărată”.

Pentru a atinge această misiune, fondatorul a formulat un plan pentru 250 de ani, constând în zece faze consecutive a câte 25 de ani, cu scopul de a obține un „pământ al păcii și al prosperității”, adică, o societate ideală. Mai mult, planul nu ar trebui să se încheie după primii 250 de ani, ci ar trebui extins pentru următorii 250 de ani, aspirând la idealuri mai înalte într-o modalitate adecvată perioadei respective.

Deși Filozofia privind apa de la robinet a fost formulată cam cu 90 de ani în urmă, scopul obținerii abundenței materiale și spirituale este la fel de valabil și în lumea de astăzi.

De fapt, multe societăți, în mod special cele din statele dezvoltate, sunt suprasaturate cu bunuri materiale, dar în mod deosebit, în vederea înrăutățirii rapide a distrugerii mediului și a epuizării resurselor energetice, există o deosebită preocupare că este posibil ca ai noștri copii, nepoți și generațiile care vor veni să nu se poată bucura de viețile abundente pe care le ducem noi acum.

Până acum, am fost implicați în afaceri în principal din perspectiva creșterii abundenței materiale prin furnizarea bunurilor. Totuși, aceasta este departe de a fi societatea ideală pe care și-a imaginat-o fondatorul nostru. Cu toate acestea, nu putem merge în trecut acum. Trebuie să ne imaginăm încă o dată o societate ideală, una cu o abundență atât materială, cât și spirituală, și să mergem înainte pentru a o înfăptui.

Pentru a înfăptui societatea noastră ideală, trebuie să discutăm direct despre problemele sociale pe măsură ce se ivesc și să contribuim la rezolvarea acestora. Dintre acestea, problemele globale privind mediul înconjurător trebuie să primească cea mai mare prioritate în secolul 21.

Grupul Panasonic a formulat propriul său Statut privind mediul înconjurător în 1991, înaintea altor companii, și ne luptăm cu această problemă de mulți ani. Mergând înainte, pentru a fi o companie care deschide calea prin abordarea problemelor de mediu, trebuie să continuăm să luăm măsuri proactive dintr-o varietate de perspective, incluzând minimizarea dăunării mediului prin produsele și serviciile noastre și reducerea cantității de energie pe care o utilizăm în activitățile noastre de producție.