Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 2. Panasonic-gruppens formål, og hva vi må gjøre nå

Grunnleggeren fortsatte å gruble over det sanne formålet med virksomheten, og 5. mai 1932 samlet han alle sine medarbeidere for å komme med en slagkraftig kunngjøring. Panasonic-gruppen refererer til dette som Meichi, kunngjøringen av vårt forretningsformål.

Grunnleggeren sa: «Vår oppgave som industriutvikler er å bekjempe fattigdom og bringe velstand til samfunnet. Kun med dette målet vil selskaper kunne blomstre.» Prisen på varene skulle være så lav som mulig, slik som springvann i Japan på den tiden, som rant fritt fra krana. Med andre ord skal man lykkes i å utrydde fattigdom ved å produsere en uuttømmelig tilgang på varer.

Grunnleggerens virkelige intensjon, som springvann-filosofien rommer, ble uttrykt med følgende ord, som viser målet han forsøkte å oppnå: «Menneskenes lykke kan opprettholdes og forsterkes gjennom både materiell og åndelig velstand. Bare når åndelig sinnsro går hånd i hånd med ubegrenset vareforsyning, kan sann lykke oppnås.»

For å oppnå misjonen framla grunnleggeren en 250-årsplan som besto av ti etterfølgende faser på 25 år, med det mål for øye å oppnå et «land med fred og velstand,» altså et idealsamfunn. Planen skulle dessuten ikke ta slutt etter de første 250 årene, men fortsette i de neste 250 årene. Planen skulle strebe etter høyere idealer på en måte som var tilpasset tidsalderen.

Selv om springvann-filosofien ble formulert for 90 år siden, er målet om å oppnå materiell og åndelig velstand like gyldig i dagens verden.

Faktisk er det mange samfunn, spesielt i i-land, som er overfylte av materielle varer, men spesielt med tanke på raskt økende miljø-ødeleggelse og utpining av energiressurser er det grunn til stor bekymring for at våre barn, barnebarn og kommende generasjoner kanskje ikke vil kunne leve i overflod, slik som vi gjør nå.

Så langt har vi vært drevet forretninger fra et ståsted der vi søker å øke materiell velstand gjennom å levere varer. Dette er imidlertid langt fra det idealsamfunnet vår grunnlegger så for seg. Vi kan likevel ikke gå tilbake til fortiden nå. Vi må igjen se for oss et idealsamfunn, et samfunn med både materiell og åndelig velstand, og gå fram for å realisere det.

For å kunne realisere vårt idealsamfunn, må vi åpent ta tak i sosiale utfordringer idet de oppstår, og bidra til å finne løsninger. Av disse er det globale miljøutfordringer som må få høyest prioritet i det 21. århundre.

Panasonic-gruppen la fram sin egen miljøkontrakt i 1991, før andre selskaper gjorde det, og vi har jobbet med denne utfordringen i mange år. For å være selskapet som leder an når det gjelder å ta tak i miljøutfordringer framover, må vi fortsette å være på offensiven fra mange forskjellige perspektiver. Dette innebærer blant annet å begrense til et minimum den skaden våre produkter og tjenester gjør på miljøet, og å redusere mengden energi vi bruker i vår produksjon.