Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 4. Selskapets overbevisning og de sju prinsipper

Selskapets overbevisning og de sju prinsipper uttrykker vår holdning til måten vi utfører vårt arbeid i det daglige som ansatte i Panasonic-gruppen.

Selskapets overbevisning: Framskritt og utvikling kan bare oppnås gjennom resultatet av at alle ansatte i vårt selskap samarbeider og bidrar. Samlet i ånden lover vi å utføre våre kollektive plikter med engasjement, flid og integritet.

For å bidra til samfunnsutviklingen gjennom forretninger er det vesentlig at alle samarbeider og jobber sammen hver dag med oppriktighet. Bare når hver organisasjon setter sine egne høye mål, når medlemmene forstår målene fullt ut og gjør dem til sine egne og det er lagarbeid som er basert på gjensidig tillit, kan organisasjonsmålene og i siste instans samfunnsutviklingen gjennomføres.

Samfunnsbidrag: Vi skal til enhver tid oppføre oss i henhold til det grunnleggende styringsmålet, og trofast oppfylle ansvaret vi som industriherrer har for samfunnet vi driver forretninger i.

Vår misjon er å bidra til global utvikling og velstand såvel som samspill med det globale miljøet gjennom vår forretningsaktivitet, for å oppnå et idealsamfunn. Med denne forståelsen i tankene må vi forplikte oss til å oppnå enestående kvalitet, kostnad og service gjennom vår daglige virksomhet.

Rettskaffenhet og ærlighet: Vi skal være rettskafne og ærlige i alle våre forretningsanliggender og i vår personlige atferd. Dersom vi ikke har personlig integritet kan vi verken fortjene andres respekt eller øke vår egen selvrespekt, uansett hvor talentfulle og kunnskapsrike vi er.

Vi må rette oss etter normer og regler i samfunnet som en selvfølge, og vi må også utføre våre oppgaver på en rettskaffen og saklig måte, uten å være egoistiske. Det er viktig å alltid utvise integritet og rettferdighetssans. Uten denne tankegangen er selv ikke de med overflod av kunnskap og talent kvalifiserte til å tilhøre Panasonic-gruppen.

Samarbeid og lagånd: Vi slår sammen våre ferdigheter for å oppnå våre felles mål. Uansett hvor talentfulle vi er som individer: Uten samarbeid og lagånd er vi et selskap kun i navnet.

Vi oppnår enda bedre resultater når vi forener vår innsats og forsterker vår lagånd. Det er viktig å dra nytte av forskjellige meninger og ulike personligheter og å samarbeide med fellesskapsånd. Uten dette hjelper det ikke hvor talentfullt vårt personale er. Vi kommer til å mislykkes i å vise vår styrke som en organisasjon.

Utrettelig innsats for forbedring: vi vil etterstrebe å alltid forbedre vår evne til å bidra til samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter. Bare gjennom denne utrettelige innsatsen kan vi oppfylle vårt grunnleggende styringsmål og bidra til å oppnå varig fred og velstand.

For å oppnå vår misjon må vi jobbe så hardt som mulig, overvinne vanskeligheter og fortsette å bevege oss framover. Uansett hva slags arbeid vi gjør, må vi alltid lære, ta det på alvor og gjøre vår ytterste innsats, basert på at vi brenner for det vi gjør. Slik kan ny kreativitet og oppfinnsomhet komme til overflaten og føre til ytterligere framskritt og forbedring.

Høflighet og ydmykhet: Vi skal alltid være vennlige og anstendige. Vi respekterer andres rettigheter og behov for å kunne styrke sunne sosiale forhold og forbedre livskvaliteten i våre samfunn.

Vi må vise høflighet og være ydmyke i vår tilnærming til arbeidet. I det daglige er det viktig at vi gjør en innsats for å behandle alle med respekt, avstå fra arroganse og være villig til å reflektere kritisk over oss selv.

Evne til tilpasning: Vi skal hele tiden avpasse vår tenkemåte og atferd for å tilpasse oss forholdene rundt oss, som er i kontinuerlig endring. Vi skal etterstrebe en atferd som harmonerer med naturen for å garantere framskritt og suksess i det vi prøver å oppnå.

Vi må fortsette å ta tak i og å tilpasse oss til endringer og utvikling i samfunnet. For å gjøre dette er det viktig å unngå å se på ting fra et snevert perspektiv, men heller ta tak i større underliggende tendenser i det som skjer, og essensen i dem.

Vi må ta ting på strak arm, takle dem som de er og på en saklig måte, uten å henge oss opp i selvopptatthet og fordommer. For å tilpasse oss til et samfunn som hele tiden utvikler seg og går framover må vi ikke glemme å opprettholde også vårt eget sterke ønske om, og anstrengelser for, å alltid gjøre framskritt.

Takknemlighet: Vi skal handle ut fra en følelse av takknemlighet for alle fordelene vi har fått, trygge på at denne holdningen vil være en kilde til grenseløs lykke og livskraft som gjør oss i stand til å bekjempe enhver hindring vi måtte støte på.

Vårt daglige arbeid og liv avhenger av støtten fra alle som er berørt, i tillegg til mange andre, inkludert våre kolleger, familier og folk i samfunnet i sin helhet. Det er viktig at vi alltid gjengjelder støtten vi får med en følelse av takknemlighet.

Å bidra til sosial utvikling med gjensidig takknemlighet og et ønske om å gi tilbake til de mange som har hjulpet oss vil gi oss uendelig glede, og styrke og mot til å overvinne alt av vanskeligheter.