Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 3. Det grunnleggende styringsmålet

Formålet med Panasonic-gruppens forretninger og dens misjon fortsetter å være uforandret, slik de har vært siden kunngjøringen av Meichi, og det grunnleggende styringsmålet avspeiler denne filosofien konsist. Det er det veiledende prinsippet for all vår styringsaktivitet, og er også det primære grunnlaget for å bestemme hvilken vei selskapet skal ta.

Vi anerkjenner vårt ansvar som industriherrer og vier oss til samfunnsutvikling og til folks velferd gjennom våre forretningsaktiviteter. Slik forbedrer vi livskvaliteten i hele verden.

Med andre ord, som industriherrer vil vi utrettelig etterstrebe vår misjon for å bidra til samfunnsutviklingen.

Hver dag må vi fortsette å etterstrebe framskritt ved å levere enestående produkter og tjenester til samfunnet for å øke velferd og livskvalitet for folk i hele verden.