Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 5. Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi

Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi definieras som utövandet av, och tänkesättet som förknippas med, den Grundläggande ledningsprincipen, Företagets verksamhetsidé och de Sju principerna. Arataro Takahashi, tidigare styrelseordförande för Matsushita Electric, som stöttade grundaren under för- och efterkrigstidens återuppbyggnad och expansionsfaser, hade uttryckte sig enligt följande om utövandet av den grundläggande affärsfilosofin.

Bland hård konkurrens måste vi vara överlägsna i vårt arbete. Om vårt arbete levererar produkter som konsumenterna gläds över att använda, då kommer vi garanterat att bli belönade. Om vi däremot misslyckas med att skörda dessa belöningar kommer det att vara ett bevis på att vårt arbete inte lever upp till den standarden. Vi måste därför analysera och lösa eventuella problem som uppstår.

Vårt mål är inte att jaga vinster eller expandera vårt företag, utan att vara överlägsna i vårt arbete, så att konsumenterna väljer oss även efter noggrant övervägande. Om vi fortsätter att skapa produkter som berikar människors liv och förbättrar deras livsstil kommer vi garanterat att bli belönade.

Om vi inte uppskattas av våra kunder är något fundamentalt fel. Om vi förstår detta, kan vi genomföra vilka som helst reformer som är nödvändiga. Om vi kommer med ursäkter och skyller på andra, som exempelvis att insistera på ogynnsamma affärsvillkor eller att marknaden är förvirrad när våra konkurrenter dumpar sina priser, kommer vår ledning att tappa sin riktning.

Som dessa ord visar måste vi för att sträva efter det ideala samhället och för att kunna bidra till samhällets utveckling, vara i en klass för oss själv vad gäller kvalitet, kostnad och service så att kunderna alltid väljer oss. Vi måste därför outtröttligt förnya och förbättra oss för att uppnå detta resultat.

Om produkterna inte säljer bra bidrar vi inte till samhällets utveckling genom våra produkter, och vi kan då inte säga att vi fullgör vår plikt som företag. I sådana fall är det inte acceptabelt att bara sänka försäljningspriset för att sälja produkten. Det är viktigt att först arbeta för att rationalisera våra kostnader, förbättra kvalitet och prestanda och tillhandahålla oöverträffad service.

Med andra ord, så länge vi går vidare i enlighet med den grundläggande affärsfilosofin kan vi inte undvika att ta itu med problem så som höga kostnader och undermålig kvalitet och prestanda, och vi måste sträva efter att rationalisera och förbättra situationen.

Det är naturligtvis inte lätt att sänka kostnader eller förbättra kvalitet och prestanda, men om det finns beslutsamhet och om vi noga följer den grundläggande affärsfilosofin, kommer innovation säkerligen att följa, och vi kan fortsätta att oförtrutet anstränga oss för att uppnå framsteg.

Oavsett hur vår verksamhet expanderar och hur vår organisation växer måste vi också inse att vår verksamhet har samma grund och kärna som en vanlig butik: inget företag kan existera utan kunder.

År 1935, när Matsushita Electric övergick till en aktiebolagsform, etablerade grundaren våra Grundläggande interna regler, som delvis sa:

Oavsett hur stort Matsushita Electric kan bli i framtiden ska vi behålla inställningen att vi är en ödmjuk köpman. Tänk dig själv som anställd i en liten butik. Du måste bete dig enkelt samt vara sparsam och ödmjuk när du utför ditt arbete.

Vår grundaren angav vidare följande tre grundläggande krav för att vara en köpman.

  • Förstå innebörden av handel
  • Läs andras hjärtan
  • Var helt och hållet ödmjuk inför andra

Var och en av oss måste förstå varför vår verksamhet existerar, vi måste överglänsa i vår lyhördhet över hur kunderna tänker, och vi måste alltid komma ihåg att vara ödmjuk och tacksam.