Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 7. Kunden har alltid rätt

Alla våra verksamheter är beroende av att kunderna väljer och köper våra produkter och tjänster. Detta gäller oavsett om vi säljer enskilda produkter eller ingår avtal med en kund om att tillhandahålla tjänster regelbundet.

Därför är det en naturlig del av affärsverksamheten att alltid tänka utifrån din kunds perspektiv och tillhandahålla uppriktiga tjänster samt reagera snabbt och korrekt på eventuella problem som kan uppstå.

Vi kan vinna våra kunders förtroende och fortsätta att få dem att alltid välja oss, men bara om vi kan göra ett bättre jobb än våra konkurrenter för att ingjuta ett sådant tankesätt. Om många kunder dessutom säger: ”Jag är glad att jag valde Panasonic”, och sådana lovord sprider sig, kan vår verksamhet fortsätta växa och utvecklas.

Grundaren hade mycket att säga om det tankesätt som behövdes för att göra affärer. ”Kunden har alltid rätt” är en av dessa idéer, och han berättade om det på följande sätt.

・Att glädja varenda kund är en förutsättning för all handel

Att sälja våra produkter innebär inte bara att övertyga kunderna om produkternas värde, utan också att få dem att känna sig nöjda och trygga. Det finns ett enormt värde i denna glädje. Vi bör därför noga överväga hur vi ska kommunicera och tillhandahålla våra tjänster. Med detta arbetssätt kan vi också själv uppleva glädje bortom vinst.

・Bli kundens inköpsagent

När du gör affärer bör du givetvis noggrant bekanta dig med de produkter du hanterar och sälja dem med förtroende. En av de viktigaste sakerna att tänka på när du gör detta är att sätta dig in i hur kunden tänker, och granska produkterna som om du vore kundens inköpsagent. Om du tänker på dig själv i denna roll kommer du att kunna bekanta dig med produkten samtidigt som du förstår vad kunden behöver just då, vilken typ av produkt kunden behöver och hur stort behovet är. På så sätt kan du utveckla hur du kan hjälpa alla dina kunder.

・Tillväxt följer när du bryr dig om din kund

Glädjen av att få beröm från kunder för en produkt du arbetat hårt för att producera är större än glädjen att de köper den. Oavsett hur stort ett företag blir är det viktigt att varje medarbetare ödmjukt omhändertar kundernas önskemål. Om du kan göra det, får du ytterligare stöd från dina kunder. Detta stöd kommer att spridas från kund till kund, och företaget kommer att växa.

・Företag som misslyckas med att ta hand om sina kunder kommer att misslyckas

Om det finns två butiker som erbjuder nudelrätter till samma pris, vilken kommer att locka fler kunder? Den butik som är vänlig och behandlar sina kunder väl, eller den som behandlar sina kunder illa? Oavsett hur stort Matsushita Electric blir, får dess sanna form inte förändras från en nudelbutik som i sanning tar hand om sina kunder. Om ett företag bara bryr sig om saker som storleken på personalstyrkan eller omsättning, och om dess personal börjar slappa av och behandla kunderna illa, så kommer företaget oundvikligen att gå under.

Oavsett hur stort och komplext vårt företag blir måste var och en av oss närma oss vårt dagliga arbete med tankesättet att ta hand om våra kunder. Om vår verksamhet inte växer måste vi ta reda på orsaken och ta nödvändiga åtgärder omgående. Vid närmare eftertanke kan vi mycket väl upptäcka att vi faktiskt inte bedriver en verksamhet där kunden kommer i första hand, eller att någonting i verksamheten hindrar oss från att vinna våra kunders fulla förtroende.