Triết lý kinh doanh cơ bản của Tập đoàn Panasonic 4. Tinh thần của công ty, Bảy phương châm xử thế

“Tinh thần của công ty” và “Bảy phương châm xử thế” thể hiện tinh thần sẵn sàng khi chúng tôi thực hiện các công việc thường ngày với tư cách là nhân viên của Tập đoàn Panasonic.

Tinh thần của công ty: Sự tiến bộ và phát triển chỉ có thể được thực hiện nhờ sự nỗ lực và phối hợp của từng thành viên trong công ty. Trên tinh thần chung đó, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng sự cống hiến, siêng năng và chính trực.

Để đóng góp cho sự phát triển của xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, điều kiện tiên quyết là tất cả nhân viên phải chân thành hợp tác và đoàn kết với nhau trong công việc hàng ngày. Chỉ khi mỗi tổ chức đặt mục tiêu cao, các thành viên hiểu rõ, coi đó là mục tiêu của bản thân, và có tinh thần đồng đội dựa trên niềm tin giữa các thành viên, thì mục tiêu của tổ chức và sự phát triển của xã hội mới có thể được thực hiện.

Đóng góp cho xã hội: Là những nhà sản xuất công nghiệp, chúng tôi phải hành động theo Mục tiêu Quản trị Cơ bản, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với xã hội mà chúng tôi đang vận hành kinh doanh.

Sứ mệnh của chúng tôi là đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của các quốc gia trên thế giới và sự hài hòa với môi trường toàn cầu thông qua hoạt động kinh doanh, nhằm hướng tới hiện thực hóa “xã hội lý tưởng”. Chúng tôi luôn nhận thức về sứ mệnh đó và cần nỗ lực trong công việc hàng ngày để đạt được chất lượng, chi phí và dịch vụ tốt nhất so với bất cứ nơi nào khác.

Công bằng và trung thực: Chúng tôi phải công bằng và trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh và hành xử cá nhân. Dù chúng tôi có tài giỏi và hiểu biết đến đâu mà không có lòng chính trực thì cũng không thể được mọi người kính trọng và không thể nâng cao lòng tự trọng của chính mình.

Chúng tôi phải tuân thủ các chuẩn mực và trật tự của xã hội, phải thực hiện các hoạt động một cách công bằng và không thiên vị, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Điều quan trọng là phải luôn hành động với lòng chính trực và công bằng. Nếu không ý thức được điều này thì ngay cả những người có kiến thức sâu rộng hay tài năng vượt trội cũng không đủ điều kiện để trở thành một thành viên của Tập đoàn Panasonic.

Hợp tác và tinh thần đồng đội: Chúng tôi phải đóng góp khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu chung. Chúng tôi dù có tài giỏi đến đâu mà thiếu tinh thần đồng đội và sự hợp tác thì cũng chỉ là một công ty mang tính hình thức mà thôi.

Chúng tôi có thể tạo ra thành quả lớn hơn bằng cách hợp tác cùng nhau và nâng cao tinh thần đồng đội. Điều quan trọng là chúng tôi cần tận dụng tối đa các ý kiến và tính cách đa dạng để hợp tác cùng nhau trong một tinh thần đoàn kết. Nếu không làm được điều đó thì dù có tập hợp được nguồn nhân lực tài giỏi đến đâu, chúng tôi cũng không thể phát huy được sức mạnh của toàn tổ chức.

Không ngừng nỗ lực và hoàn thiện: Chúng tôi phải luôn phấn đấu hoàn thiện khả năng của mình nhằm đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh. Chỉ với những nỗ lực hoàn thiện không mệt mỏi đó, chúng tôi mới có thể thực hiện được mục tiêu quản trị cơ bản và góp phần vào sự hòa bình, thịnh vượng lâu dài.

Để thực hiện sứ mệnh, chúng tôi phải nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước. Trong bất kỳ công việc nào, chúng tôi phải luôn học hỏi, suy nghĩ nghiêm túc, và nỗ lực thực hiện với nhiệt huyết cao độ thì mới có thể tạo ra những ý tưởng sáng tạo và ngày càng tiến bộ, phát triển hơn.

Lịch sự và khiêm tốn: Chúng tôi phải luôn chân thành và khiêm tốn, tôn trọng quyền và nhu cầu của người khác nhằm củng cố các mối quan hệ lành mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Chúng tôi cần lịch sự và khiêm tốn khi thực hiện công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, điều quan trọng là phải luôn tôn trọng người khác, đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, tránh các hành động ngạo mạn, và luôn nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân.

Khả năng thích ứng: Chúng tôi không ngừng điều chỉnh tư duy về hành vi của mình để đáp ứng những điều kiện luôn thay đổi quanh ta, hành động hợp với tự nhiên để đảm bảo những nỗ lực của chúng tôi thành công.

Chúng tôi phải nắm bắt chính xác và tiếp tục thích ứng với những sự thay đổi và phát triển của xã hội. Để làm được điều này, điều quan trọng là không chỉ nhìn vào một mặt của những điều đang xảy ra, mà phải nắm bắt được quy trình lớn đằng sau và bản chất của sự việc.

Chúng tôi cần phải nắm bắt sự việc theo đúng bản chất, với sự khách quan, và đối diện trực tiếp với sự việc, không bị ràng buộc bởi cảm xúc hay niềm tin chủ quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần phải duy trì động lực mạnh mẽ và nỗ lực tiến bộ mỗi ngày để thích ứng với xã hội vốn luôn tiến bộ và phát triển từng ngày.

Lòng biết ơn: Chúng tôi phải biết ơn vì những gì mà chúng tôi được hưởng. Tự tin rằng thái độ đó sẽ là nguồn vui và sức sống vô hạn giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ của các bên liên quan, gia đình, đồng nghiệp và mọi người trong xã hội nói chung. Chúng tôi cần đáp lại sự ủng hộ và hỗ trợ mà chúng tôi nhận được bằng tấm lòng “Biết ơn”.

Nếu chúng tôi biết ơn nhau và cùng nhau làm cho xã hội phát triển với tấm lòng đền đáp lại những người đã giúp đỡ mình, chúng tôi sẽ có được niềm vui bất tận cũng như nguồn động lực và dũng khí để vượt qua mọi khó khăn.