Triết lý kinh doanh cơ bản của Tập đoàn Panasonic

Lời nói đầu

Tập đoàn Panasonic luôn hướng tới việc tuân thủ triết lý kinh doanh do nhà sáng lập Matsushita Konosuke thiết lập trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua việc chia sẻ những điều cốt lõi của triết lý kinh doanh là Mục tiêu quản trị cơ bản, Tinh thần của công ty, Bảy phương châm xử thế với khách hàng, đối tác kinh doanh, và cổ đông, chúng tôi luôn cam kết hành động theo triết lý này, đồng thời đề nghị các bên liên quan hỗ trợ giám sát và xác minh việc thực hiện cam kết của chúng tôi.

Để tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế quản lý điều hành trao quyền và tự chủ, chúng tôi đang dần chuyển sang một hệ thống vận hành công ty mới. Triết lý kinh doanh cơ bản là nền tảng cho mọi hoạt động đóng góp vào sự phát triển của xã hội và cam kết mạnh mẽ của chúng tôi về việc tiếp tục “đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, sự phồn vinh của người dân thông qua các hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới” như đã nêu trong Mục tiêu quản trị cơ bản. Đây là lần đầu tiên sau gần 60 năm, chúng tôi cập nhật đáng kể Triết lý kinh doanh cơ bản, với cân nhắc về những thay đổi trong bối cảnh xã hội và môi trường kinh doanh hiện nay.

Chúng tôi sẽ có thể luôn đi đầu và phục vụ tốt nhất cho khách hàng và xã hội, bằng cách phát huy tối đa năng lực và kỹ năng của mỗi cá nhân, cân nhắc kỹ lưỡng về kết quả lý tưởng mà mỗi người cần đạt được, trao đổi những ý kiến cần thiết, nhanh chóng đưa ra những quyết định chất lượng bằng cách tham khảo và tích hợp nhiều ý kiến khác nhau từ nguồn nhân lực đa dạng, đồng thời liên tục không ngừng đổi mới. Chúng tôi cần luôn có cái nhìn trung thực và thấu đáo về tình hình hiện tại, nếu hướng đi hiện tại không phù hợp với tình hình xã hội, hoặc chưa phải là cách tốt nhất, chúng tôi sẽ không do dự để nhanh chóng lựa chọn con đường mới ưu việt hơn. Sự đánh giá và sửa đổi này nhằm mục đích nhấn mạnh và phổ biến lại những nguyên tắc cơ bản về cách suy nghĩ và hành động mà chúng tôi vẫn luôn tuân theo.

Chúng tôi sẽ chia sẻ Triết lý kinh doanh cơ bản này với Quý vị và tất cả mọi người, đồng thời cam kết thực hiện trong mọi hoạt động. Từng nhân viên sẽ tiếp tục hành động để xứng đáng với sự kỳ vọng của Quý vị. Bằng cách đó, Tập đoàn Panasonic sẽ đẩy nhanh tiến trình hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội lý tưởng, thịnh vượng và hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ngày 1/10/2021
Kusumi Yuki, CEO Tập đoàn